Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Wec mir acaki iwi buku pa Amos

Wec mir acaki iwi buku pa Amos

Lembe ma dongo dongo mi buku pa Amos, ma tie lembila m’umio cimowang’ ikum maru giki mi kum akeca, man m’uewo nia Ker pa Masiya bicungo.