Nen video ma nwang'ere

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Video mi nyathibuku Juruot peri copo bedo kud anyong’a

Video mi nyathibuku Juruot peri copo bedo kud anyong’a

Nikwo i ot kud anyong’a utie ngo lem ma tek magwei calu ma nyo ibed iparu. Video maeni biketho cwinyi isom nyathibuku Juruot peri copo bedo kud anyong’a.