Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | MATAYO 6-7

Ma kwong’a wuyeny Ker

Ma kwong’a wuyeny Ker

I rwo mi lapor, Yesu unyutho nia lembe m’uneno lembakeca man Ker pa Yehova re m’ucikere nidieng’o cwinywa mi kwong’o.

6:9-13

 • Nying’ Mungu

  Ker pa Mungu

  Yeny pa Mungu

 • Cam ma kubang’ ceng’

  Wek mi dubo

  Both i kum abidhe

Lembe moko m’uneno Ker m’acopo nirwo pigi:

 • Tic mi rweyo lembanyong’a umedere i wang’e

 • Tipo maleng’ pa Mungu utiel umego ma gibenwang’iri ku ragedo

 • Mungu upok mugisa i wi tic mi giedo m’ubetimere i dilo pare man i wi kampany ma segi mi rweyo lembanyong’a

 • Mungu umi rieko man tego ni ju m’ubetelo wiwa

 • Lembe mange