Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | ZABURI 34-37

Gen Yehova man tim lembe maber

Gen Yehova man tim lembe maber

‘Kumira kud utimi kum ju m’ubetimo gondiri’

37:1, 2

  • Kud iwek bero ma ve jutimrac gibenwang’u, uwing wii ikum timo ni Yehova. Ento, keth wii kilili ikum mugisa man ikum lembakeca mi tipo

“Gen Yehova man tim lembe maber”

37:3

  • Bed ku genogen nia Yehova bikonyi i saa m’itie ku jiji man kud adieng’acwiny moko ci. Ebikonyi kara imediri nigwoko bedoleng’ peri

  • Mediri saa ceke nirweyo lembanyong’a mi Ker pa Mungu

‘Anyong’a negi i Yehova’

37:4

  • Bed ku program mi somo man mi nyamu i Lembe pa Mungu cuu, kara itund ning’eyo Yehova maber akeca

“Wek yo peri ba Yehova”

37:5, 6

  • Keth genogen peri ceke i Yehova nia ebikonyi kara inyeg ku peko moko ci

  • Kud iwek jai, ragedo, kunoke acidi unyoth timo peri maber

“Yom i Yehova [niwacu, bed ling’ iwang’ Yehova], man ikure ku twiocwiny”

37:7-9

  • Uriri cen ikum timo mareco ma copo kabu mutoro peri man thenge mi tipo peri

“Ju ma mol gibicamu ng’om ni aba”

37:10, 11

  • Yeny bedomol, man kur nindo ma Yehova bikabu i ie lembe ceke mareco m’ibekadhu kud i ie

  • Kony umego ku nyimego ma gibenwang’iri ku peko, man tii ku lembang’ola mi ng’om manyen m’udhingo ceng’ni, pi nijuko cwiny ju ma cwinygi tur

Ker pa Masiya bikelo mugisa ma yawe mbe