Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

 LONYO MA NWANG’ERE I LEMBE PA MUNGU | YEREMIA 5-7

Giweko nitimo yeny pa Mungu

Giweko nitimo yeny pa Mungu

7:1-4, 8-10, 15

  • Yeremia unyutho ku tegocwinye dubo man umbili mi thek mir Israel kamaleng’ kamaleng’

  • Nyithindho mir Israel gibedo neno hekalu ni piny moko ma ve rigi ma romo nigwokogi

  • Yehova unyutho ni nyithindho mir Israel nia ka ng’atini ubemedere nitimo dubo, thier pare tije mbe

Penjiri kumae: Acikara nitimo lembang’o kara thier m’abetimo ni Yehova uromb ku yeny pare, ento kud ebed kende kende ng’iyo moko kumeni?

Yeremia ucungo i dhugang’ mi ot pa Yehova