Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

13-чи урок

Чындык кудайлык јаҥды канайып табар?

Чындык кудайлык јаҥды канайып табар?
  • Ончо кудайлык јаҥдар Кудайга јарайт па, ол эмезе бирӱзи ле бе? (1)
  • Нениҥ учун телекейде христиандар деп аданып турган кудайлык јаҥдар кӧп? (2)
  • Чындык христиандарды канайда аҥылап таныыр? (37)

1 Иисус чындык бир кудайлык јаҥ тӧзӧгӧн. Оныҥ учун бӱгӱнги кӱнде Иегова Кудайга бажырып турган бир ле бӧлӱк, ол эмезе чындык уламјы болор учурлу (Иоаннаҥ 4:23, 24; Эфесяндарга 4:4, 5). Јӱрӱмге баштап апарар чичке јолло јӱк ле тоолу улус барар деп Библия ӱредип јат (Матфейдеҥ 7:13, 14).

2 Христиандардыҥ јуунына, Иисустыҥ апостолдоры божогон кийнинде, јастыра ӱредӱлер ле христиан эмес јаҥдар кирер деп, Библияда айдылган болгон. Анайда ок јаан салтарлу улус кудайзак улусты Христостыҥ эмес, а олордыҥ кийнинеҥ барарына јединип алар деп бичилген (Матфейдеҥ 7:15, 21—23; Деянилер 20:29, 30). Оныҥ учун эмдиги ӧйдӧ бойлорын христиандар деп аданып турган кудайлык јаҥдар кӧп. Чындык христиандар кем деп, канайып таныыр арга бар?

3 Христиандардыҥ эҥ ле аҥылу темдеги — олордыҥ бой-бойлорын акту-кӱӱнинеҥ сӱӱри (Иоаннаҥ 13:34, 35). Чындык христиандар ортодо, бир албатыныҥ угы-тӧзи (раса), ӧскӧ албатынаҥ артык деп, ол эмезе терезиниҥ ӧҥи артык деп аҥылаарына ӱреткилебей јат. Онойдо ок ӧскӧ ороондордыҥ албатызын јаман кӧрзин деп олор ортодо ӱретпей јат (Деяниелер 10:34, 35). Оныҥ учун чындык христиандар јуу-согушка турушпайдылар. Олор бой-бойлорына акалу-сыйынду чылап баштынгылайт (1 Иоаннаҥ 4:20, 21).


Чындык христиандар бой-бойлорын сӱӱжип, Библияны тереҥ тооп ло Кудайдыҥ Каандыгы керегинде улуска куучындагылайт.

4 База бир темдеги — Библияны тереҥ тоогоны. Чындык христиандар оны Кудайдыҥ Сӧзи деп, ондогы бастыра бичилген не-немеге бӱткӱлеп јат (Иоаннаҥ 17:17; 2 Тимофейге 3:16, 17). Кижиниҥ кӱӱн-санаазынаҥ ла чӱм-јаҥдарынаҥ Кудайдыҥ Сӧзи олорго эҥ учурлу (Матфейдеҥ 15:1—3, 7—9). Олор јаантайын ла Библия аайынча јӱрерге кичеенгилейт. Оныҥ да учун, олордыҥ улуска Кудай керегинде куучындаганы, эткен керектеринеҥ кыйбай јат (Титке 1:15, 16).

5 Чындык кудайлык јаҥныҥ улустары Кудайдыҥ адын тооп јӱрер учурлу (Матфейдеҥ 6:9). Кудайдыҥ ады — Иегова деп, Иисус улуска Кудайдыҥ ады керегинде куучындаган. Чындык христиандар база анайда эдер учурлу (Иоаннаҥ 17:6, 26; Римляндарга 10:13, 14). Сениҥ јериҥде улуска Кудайдыҥ ады керегинде кем куучыдайт?

6 Чындык христиандар Кудайдыҥ Каандагы керегинде јарлап куучындар учурлу. Ондый ок ишти Иисус бӱдӱрген. Ол јаантайын Каандык керегинде куучындаган (Луканаҥ 8:1). Бу ла ок јетирӱни ол бойыныҥ ӱренчиктерине бастыра јердиҥ ӱстине јарлазын деп јакыган (Матфейдеҥ 24:14; 28:19, 20). Јердиҥ ӱстине амыр-энчӱни јаҥыс ла Кудайдыҥ Каандыгы экелер деп чындык христиандар бӱткилеп јат (Псалом 145:3—5).

7 Иисустыҥ ӱренчиктери бу калју јер-телекейдиҥ керектерине турушпайдылар (Иоаннаҥ 17:16). Олор политикага ла социал куурмакчылга киришпейдилер. Олор эмдиги албатыныҥ санаазынча, чӱм-јаҥдары да аайынча јӱрбейдилер (Иаковтыҥ 1:27; 4:4). Сениҥ билер кудайлык јаҥ уламјыда бу тоологон чындык христиандардыҥ аҥылу темдектери барын айдып болорыҥ ба?