Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

1-кы урок

Кудай бистеҥ нени некеп турганын канайып билип аларыс?

Кудай бистеҥ нени некеп турганын канайып билип аларыс?
  • Библияда кандый јаан учурлу јетирӱлер бар? (1)
  • Оныҥ авторы кем? (2)
  • Библияны нениҥ учун ӱренер керек? (3)

1 Библия — Кудайдыҥ баалу сыйы. Ол сӱӱген адазыныҥ балдарына бичиген самарызыла тӱҥей. Библияда Кудай керегинде: ол кем андый ла оныҥ некелтелери кандый деп чындык айдылат. Ондо кӱч буудактарды канайып ӧдӧри ле чындык ырысты табары јарталат. Кудайдыҥ кӱӱнине канайып јараарын јӱк ле оноҥ билип алар арга бар (Псалом 1:1—3).

2 Библияны бистиҥ эранаҥ озо 1513 јылдаҥ баштайла, 1 600 јылдыҥ туркунына 40 кирези башка-башка улус бичиген. Библия 66 огош бичиктердеҥ турат. Оны бичигендерге Кудай ӱстинеҥ болужын јетирген. Олор бойлорыныҥ санаа-шӱӱлтезин бичибей, Кудайдыҥ шӱӱлтелерин бичиген. Оныҥ учун Библияныҥ Авторы кижи эмес, а теҥериде јадып турган Кудай (2 Тимофейге 3:16, 17).

3 Библияны чын кӧчӱрип бичиири ле оны чеберлеп алары керегинде Кудай кичеенген. Библия сӱрекей кӧп тиражла чыккан, андый ок кӧп кепке базылган кандый да бичик јок болор. Сени Библия ӱренип турган деп ончозы сӱӱнбес. Кудайды билери ле оныҥ кӱӱн-табын бӱдӱрери — ол сениҥ келер ӧйдӧ ӱргӱлји јӱрӱмиҥниҥ белеги (Матфейдеҥ 5:10—12).