Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

12-чи урок

Кан ла јӱрӱмди тоогоны

Кан ла јӱрӱмди тоогоны
  • Биске јӱрӱмди канайып баалап кӧрӧр керек? (1) бала эндегенин? (1)
  • Христиандар ајарыҥкай болорго канайда амадагылайт? (2)
  • Тындуларды ӧлтӱрерге јараар ба? (3)
  • Јӱрӱмди тообой турганы кандый кылык-јаҥнаҥ кӧрӱнет? (4)
  • Кудайдыҥ јасагында кан керегинде не айдылып јат? (5)
  • Кудайдыҥ јасагында канды кижинеҥ кижиге урары база кирет пе? (6)

1 Иегова — јӱрӱмниҥ Јайаачызы. Ончо тирӱ не-немелер бойыныҥ јӱрӱмиле Кудайга учурлу (Псалом 35:10). Јӱрӱм Кудайдыҥ кӧзине агару. Иеговага јаҥы табылган, чыккалак баланыҥ јӱрӱми де сӱреен баалу. Оныҥ учун ӧзӱп јаткан чыкпаган баланы биле тура ӧлтӱргени — Кудайдыҥ кӧзине кинчек (Исход 21:22, 23; Псалом 126:3).

Кудайга јараарга турган болзобыс бистер кан аларынаҥ, темиккен ару эмес кылык-јаҥнаҥ ла тереҥ сананбай эдип турган керектердеҥ кыйар учурлу.

2 Чындык христиандар ајарыҥкай болорго амадагылап јат. Олор кӧӧликле де јоруктаза, турада да јуртаза јеткерлер болбозын деп кичеенгилейт (Второзаконие 22:8). Кудайдыҥ ишчилери курч сезимдерге, соотоп јыргарына ла сӱӱнерине болуп, бойыныҥ јӱрӱмин јеткерге тӱжерине экелбейдилер. Оныҥ учун улуска каршу јетирип турган маргаандардыҥ кандый бир базынчык бӱдӱмине олор турушпайдылар. Базынчыкка ийде салып турган сооттордоҥ олор кыйып јадылар (Псалом 10:5; Иоаннаҥ 13:35).

3 Тындулардыҥ јӱрӱми Јайаачыныҥ кӧзине база агару болот. Христиандарга азыранарга ла кийим эдинерге, онойдо ок оорулардаҥ ла јеткерлердеҥ кооруланарына тындуларды ӧлтӱрерге јараар (Бытие 3:21; 9:3; Исход 21:28). Је тындуларды кыйнап, тегин ле соот эдип ӧлтӱрип турганы — јастыра (Притчалар 12:10).

4 Христиандарга таҥкылаарга, арек ӱренин чайнаарга ла наркотик алып маказын кандырарга јарабас. Бастыра мыны эдери — коомой, нениҥ учун дезе 1) мындый керектер эт-канды бактырат, 2) су-кадыкка каршузын јетирет ле 3) ару эмес (Римляндарга 6:19; 12:1; 2 Коринфяндарга 7:1). Бу кылыктарга темиккенинеҥ улам, оноҥ ойто айрыларга сӱрекей кӱч келижип јат. Је Иеговага јарадарга мыны эдер керек.

5 Кан Кудайдыҥ кӧзине база агару. Кудай кижиниҥ сӱнези, ол эмезе јӱрӱми канда деп айдат. Курсак эдип канды јизе јастыра. Анайда ок, каны јетире чыгара акпаган тындуныҥ эдин јизе јастыра болор. Ол эмезе тынду тузакка буунган, эмезе чакпыга ӧлгӧн болзо оны јиирге јарабас. Тындуны јыдала ӧткӱре кадаган, эмезе мылтыктаҥ ӧлтӱрген болзо, оныҥ канын тӱрген агызып ийер керек, јӱк ле ол тушта оны јиирге јараар (Бытие 9:3, 4; Левит 17:13, 14; Деяниелер 15:28, 29).

6 Канды тамырга урарга јарабас па? Ундыбагар: бисти каннаҥ токтодынзын деп Иегова некейт. Анайдарда, кандый да учуралда ӧскӧ улустыҥ канын, эмезе бойынаҥ алала кайда да кичееген канды бис урдурбас учурлу (Деяниелер 21:25). Оныҥ учун чындык христиандар кан урдурарынаҥ мойноп јат. Олор ӧскӧ, байа кан јок эмдердиҥ бӱдӱмдерин урдырарга јӧпсингилейт. Христиандар јӱрӱм јӱрерге јат, је олор Кудайдыҥ јасагын бузып, јӱрӱмин аргадап аларга албаданбас (Матфейдеҥ 16:25).