Бу бичик Библияныҥ ӱредӱзин ӧткӱрерине берилген. Оны ла канайып тузаланар? Бис айдып берек. Кажы ла урок сурактарла башталат. Сурактардыҥ кийниндеги скобкаларда слер абзацтыҥ номерлерин табарар. Ондо каруузы бар. Эҥ ле озо сурактарын кычырып, сананып кӧрӱгер. Оноҥ кажы ла абзацты ээчий-деечий кычырып, Библияныҥ берилген ӱлгерлерин ачып кычырар. Урокты кычырган соҥында, Библиянаҥ кажы ла сурактыҥ каруузын эске аларга албаданыгар. Бичикти ӱренип божодоло, бажынаҥ ала бастыра сурактарын эске алыныгар.