Тӧс материалдарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

Бу телекей кемниҥ колында?

Бу телекей кемниҥ колында?

Телекей кемниҥ колында...

  • Кудайдыҥ ба?

  • улустыҥ ба?

  • база кемниҥ де бе?

 АГАРУ БИЧИК НЕНИ АЙДАТ

«Телекей дезе бӱткӱлинче јаманныҥ табында» (1 Иоанныҥ 5:19, Јаҥы Кереес. Агару Бичик).

«Кӧрмӧстиҥ [Сатананыҥ] керектерин бузарга Кудайдыҥ Уулыныҥ ачылганы ол» (1 Иоанныҥ 3:8).

БУ СЛЕРГЕ КАНДЫЙ ТУЗА БЕРЕР АРГАЛУ

Телекейдеги кӱчтердиҥ шылтагын чокум јартап берет (Ачылта 12:12).

Бистиҥ телекейдеги айалга јаранар деп, бек бӱдӱмји берет (1 Иоанныҥ 2:17).

 АГАРУ БИЧИКТИҤ АЙДЫП ТУРГАНЫНА БӰДЕРГЕ ЈАРААР БА?

Эйе, бого бӱдериниҥ кезик шылтактары:

  • Сатананыҥ башкарузы јоголып калар. Иегова Кудай Сатананыҥ кижиликти колго тудуп алган јаҥын айрып алар деп, бек шӱӱп алган. Ол «кӧрмӧсти... јоголтойын деп», оныҥ башкарузыныҥ јаман салтарын јоголторым деп, сӧзин берет (Еврейлерге 2:14).

  • Кудай телекейдиҥ башкараачызы эдип Иисус Христосты кӧстӧп салган. Иисус Христос — бу телекейдиҥ калју ла јаҥыс бойын сананар башкараачызына кӧрӧ чек башка. Кудай Иисус керегинде мынайып айткан: «Сениҥ каандыгыҥныҥ кӱчи — чынныҥ кӱчи болгой. Сен чынды сӱӱдиҥ, јарамасты јаман кӧрдиҥ» (Еврейлерге 1:8, 9).

  • Кудай качан да тӧгӱндебейт. «Кудайдыҥ тӧгӱндеер аргазы јок» деп, Агару Бичик јарт айдат (Еврейлерге 6:18). Иегова Кудай нени де эдерим деген болзо, Ол оны эдип салган деп бодоорго јараар! (Исаия 55:10, 11). «Бу телекейдиҥ кааны чыгара сӱрӱлер» (Иоанн 12:31).

 САНАНЫП КӦРӦР

Бу телекейдиҥ башкараачызын јайлаткан кийнинде телекейде айалга кандый болор?

Агару Бичик бу суракка карууны САРЫН 37:10, 11 -де ле АЧЫЛТА 21:3, 4-тӧ берет.