Тӧс материалдарга кӧчӧр

Иегованыҥ Керечилери

Тилди талдагар алтай

Келер ӧйди слер кандый болор деп кӧрӧдӧр?

Келер ӧйди слер кандый болор деп кӧрӧдӧр?

Телекейдеги айалга...

  • оҥдолор бо?

  • мынаҥ кӱч болор бо?

  • мындый ла болор бо?

 АГАРУ БИЧИК НЕНИ АЙДАТ

«[Кудай] олордыҥ кӧзинеҥ ончо јашты арчыыр. Ӧлӱм де, ачу-корон до, сыгыт та, јобол до база болбос, нениҥ учун дезе башкызы јӱре берген» (Ачылта 21:4, Јаҥы Кереес. Агару Бичик).

БУ СЛЕРГЕ КАНДЫЙ ТУЗА БЕРЕР АРГАЛУ

Једимдӱ ле јакшы иштӱ болорор (Исаия 65:21—23).

Оору-јоболдоҥ, ачу-коронноҥ ло кыйын-шыранаҥ јайымдаларар (Исаия 25:8; 33:24).

Билегерле, најыларарла кожо тӱгенбес ырысту јӱрӱм јӱререр (Сарын 37:11, 29).

 АГАРУ БИЧИКТИҤ АЙДЫП ТУРГАНЫНА БӰДЕРГЕ ЈАРААР БА?

Эйе, бого бӱдериниҥ кезик шылтактары:

  • Кудай берген сӧзин бӱдӱрип ийер аргалу. Агару Бичик јаҥыс ла Иегова Кудайды «Кӱчтӱдеҥ кӱчтӱ» деп адайт, нениҥ учун дезе Оныҥ ийде-кӱчинде учы-кыйузы јок (Ачылта 15:3). Анайдарда, Ол телекейдеги айалганы оҥдолтор деген сӧзин бӱдӱрип ийер аргалу. «Кудайдыҥ эдип болбозы јок» деп, Агару Бичикте айдылат (Матфей 19:26).

  • Кудай берген сӧзин бӱдӱрер кӱӱндӱ. Темдектезе, Иегова Кудай божоп калган улусты тиргизерге сӱреен кӱӱнзейт. Кудай олорго санап калган деп, Агару Бичикте айдылган (Иов 14:14, 15).

Анайда ла ок Агару Бичикте Кудайдыҥ Уулы, Иисус Христос, оору улусты јаскан деп кӧргӱзилген. Кӱӱни јок болгон болзо, Ол олорго болужар беди? (Марк 1:40, 41). Иисус болуш керексинип јӱргендерге Адазы ла чылап болужарга кӱӱнзеген (Иоанн 14:9).

Иегова Кудай ла Иисус бистерге ырысту келер ӧй сыйлаарга турган деп, алаҥзыбаска јараар! (Сарын 72:12—14; 145:16; 2 Петрдыҥ 3:9).

 САНАНЫП КӦРӦР

Кудай телекейдеги айалганы канайып оҥдолтор?

Агару Бичик бу суракка карууны МАТФЕЙ 6:9, 10-до ло ДАНИИЛ 2:44-тӧ берет.