Калганчы чыгарылган «Каруулчы бакана» ла «Ойгоныгар!» деген журналдарды ла тӧмӧн кӧргӱзилген оноҥ до ӧскӧ чыгармаларды онлайн кычырыгар эмезе чыгарып алыгар.