Иегованыҥ Керечилери керегинде јаантайын берилип турган сурактар

Иегованыҥ Керечилери — христиандар ба?

Бис нениҥ учун христиандар деп аданып турганыстыҥ шылтактарын ла христиандар деп аданып турган ӧскӧ кудай јаҥдардаҥ бис неле аҥыланадыс деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери — христиандар ба?

Бис нениҥ учун христиандар деп аданып турганыстыҥ шылтактарын ла христиандар деп аданып турган ӧскӧ кудай јаҥдардаҥ бис неле аҥыланадыс деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери ӧскӧ кудай јаҥдарды канайып кӧрӧт?

Нениҥ учун ӧскӧ кудай јаҥдарга тоомјылу баштанары — чындык христиандардыҥ аҥылу јаҥы болот деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери американыҥ сектазы болот по?

Бу телекейлик организация керегинде тӧрт фактты кӧрӱгер.

Иегованыҥ Керечилери јӱк ле олордыҥ кудай јаҥы чын деп бодойт по?

Аргаданарына кӧп јолдор экелер деп, Иисус айткан ба?

Иегованыҥ Керечилери јӱк ле олор аргадалар деп сананат па?

Кемдер аргадалар аргалу деп, Агару Бичикте јарталып калган.

Иегованыҥ Керечилери ӧскӧ кудай јаҥдарды канайып кӧрӧт?

Нениҥ учун ӧскӧ кудай јаҥдарга тоомјылу баштанары — чындык христиандардыҥ аҥылу јаҥы болот деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери. Нениҥ учун мындый ат?

Бу ат кайдаҥ табылганын билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилериниҥ организациязын кем тӧзӧгӧн?

Нениҥ учун Чарлз Тейз Расселл јаҥы религияныҥ тӧзӧӧчизи болбогоны керегинде кычырыгар.

Иегованыҥ Керечилериниҥ јуундары канайып башкарылат?

Бис јуунныҥ туштажуларында библиялык башкартуларды ла ӱредӱни канайып аладыс деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери — христиандар ба?

Бис нениҥ учун христиандар деп аданып турганыстыҥ шылтактарын ла христиандар деп аданып турган ӧскӧ кудай јаҥдардаҥ бис неле аҥыланадыс деп билип алыгар.

Иегованыҥ Керечилери американыҥ сектазы болот по?

Бу телекейлик организация керегинде тӧрт фактты кӧрӱгер.

Иегованыҥ Керечилери секта болот по?

Секталар керегинде эки башка эҥ таркадылган санааны Иегованыҥ Керечилери керегинде чын керелерле тӱҥдештиригер.