Тӧс материалдарга кӧчӧр

Јӧрмӧлдӧрдиҥ јуунтызы

Мында слер Агару Бичик ле оныҥ тузазы керегинде анайда ок Иегованыҥ Керечилериниҥ ижи керегинде јӧрмӧлдӧр таап алар аргалу. Кандый тилге кандый темага јӧрмӧлдӧр барын кӧрӱп ийерге, списоктоҥ тилди талдап алыгар.