Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Сӱӱнчибис јажын-чакка

Сӱӱнчибис јажын-чакка
БӰДӰМИ

(Сарын 16:11)

Чыгарар:

 1. 1. Теҥериде мызылдажат

  Муҥдар јылдыстар.

  Тӱнниҥ, тӱштиҥ јаражына

  Јӱрек јымыраар.

  Колдорыҥныҥ јайаандары:

  Јерде, талайда бар-јогы

  Сени сӱӱндирди.

  КОШТОМО

  Јайаандар сӱӱнчи сыйлайды,

  Ижемјибис аргадайды,

  Алдыста јаҥы јӱрӱм!

  Кудайыс, сениҥ сӱӱжиҥле

  Бис јӱрӱп јадыс кӱнӱҥ ле.

  Сен јажын-чакка бистиҥ

  Чындаптаҥ сӱӱнчибис!

 2. 2. Иегова, сениҥ сыйларыҥ

  Сӱӱнчи береди.

  Толо кеминде сӱӱжиҥди

  Тереҥ сезедис.

  Јӱрекке ӱргӱлји салдыҥ,

  Кӱӱнибисти бӱдӱредиҥ.

  Сӱӱнчи јажына!

  КОШТОМО

  Јайаандар сӱӱнчи сыйлайды,

  Ижемјибис аргадайды,

  Алдыста јаҥы јӱрӱм!

  Кудайыс, сениҥ сӱӱжиҥле

  Бис јӱрӱп јадыс кӱнӱҥ ле.

  Сен јажын-чакка бистиҥ

  Чындаптаҥ сӱӱнчибис!

  БРИДЖ

  Уулыҥ бисти јӱрзин деп,

  Ӧлӱмди амзады.

  Бийик бааны Сен тӧлӧдиҥ.

  Сӱӱнчи ӱргӱлји ачылды.

  КОШТОМО

  Јайаандар сӱӱнчи сыйлайды,

  Ижемјибис аргадайды,

  Алдыста јаҥы јӱрӱм!

  Кудайыс, сениҥ сӱӱжиҥле

  Бис јӱрӱп јадыс кӱнӱҥ ле.

  Сен јажын-чакка бистиҥ

  Чындаптаҥ сӱӱнчибис!

  КОШТОМО

  Јайаандар сӱӱнчи сыйлайды,

  Ижемјибис аргадайды,

  Алдыста јаҥы јӱрӱм!

  Кудайыс, сениҥ сӱӱжиҥле

  Бис јӱрӱп јадыс кӱнӱҥ ле.

  Сен јажын-чакка бистиҥ

  Чындаптаҥ сӱӱнчибис!

(Сар. 37:4; 1 Кор. 15:28 база кӧрӱгер.)