Ар-бӱткенниҥ тӱбегине табарткандарга болуш јетирип турганы (США)

«ЈӰРӰМИС ЛЕ ИЖИБИС» ИШТИҤ ТЕТРАДИ Кӱӱк ай 2019

Куучындардыҥ планы

«Ӧлӱм ле тирилиш» деген темага куучындажатан план.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

«Бис „чӧкӧбӧйдис“»

Санаагыс Каандыктыҥ келер ӧйдӧги алкыштарында болзо, бу биске сӱӱнчилӱ јӱрерге ле колысты бош салып, чӧкӧбӧскӧ болужар.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

«Агаруларга болужарында туружалы»

Тӱбекке тӱшкен ака-эјелерге болужары — бу Кудайга ижистиҥ бӧлӱги болот.

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ

Кариб ортолыктардагы ака-эјелерге болуш јетиргени

Ака-эјелер кариб ортолыктарда тӱбекке тӱшкендерге канайып болушкан?

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

Павелдиҥ «эди-каныныҥ „тегенеги“»

Павелдиҥ «тегенеги» база не болгон болор?

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ

Сен «эди-каныҥныҥ „тегенегине“» кӧрбӧй, ончоны ӧдӱп чыгар аргалу!

Иегованаҥ болуш аларга ла бойыстыҥ кӱчтериске кӧрбӧй, сӱӱнчини јылыйтпаска, нени эдер керек?

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

«Мен... ого удура болгом»

Бис толо кеминде эмезис, оныҥ учун биске анаҥ ла ары улусты јаман кӧрӧриле тартыжар керек.