Авраам огош Исаакка Иегова керегинде куучындап јат

«ЈӰРӰМИС ЛЕ ИЖИБИС» ИШТИҤ ТЕТРАДИ Кочкор ай 2020

Куучындардыҥ планы

«Кудай улуска кандый јӱрӱм берерге кӱӱнзейт ле ол берген сӧзин канайып бӱдӱрер» — деген темага куучындардыҥ планы.

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

Кажы ла кижиге камаанын јетирип турган јӧптӧжӱ

Муҥ јылдар кайра Кудайдыҥ Авраамга берген сӧзиле колбулу кандый алкыштар бисти сакыйт?

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ

Кожоҥдор бисти неге ӱредет?

Кожоҥдордо ло музыкальный видеолордо кандый тузалу ӱредӱлер бар?

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

Иегова нениҥ учун Аврамга ла Сарага јаҥы аттар берген?

Сен Аврам ла Сара чылап, Иегованыҥ алдына канайып јакшы ат-јолду болор аргалу?

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ

Эш-нӧкӧрлӧр билезиниҥ колбуларын канайып тыҥыдар аргалу

Эш-нӧкӧрлӧр Авраам ла Сарранаҥ тем алып, билезиниҥ колбуларын канайып тыҥыдар аргалу?

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

«Јер ӱстиниҥ Јаргычызы» Содом ло Гоморраны јоголтып јат

Содом ло Гоморраны јоголткон учурал бисти неге ӱредет?

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ

Сен кӧгӱзиҥди «Агару Бичиктиҥ бӱгӱнги ӱлгери» деген брошюраныҥ болужыла тыҥыдадыҥ ба?

Кудайдыҥ Сӧзин кӱнӱҥ сайын шиҥдегениҥ сеге кандый туза берер аргалу?

КУДАЙДЫҤ СӦЗИНДЕГИ ЭРЈИНЕЛЕР

Иегова берген сӧзин јаантайын бӱдӱрет

Иегова Авраам ла Саррага берген сӧзин бӱдӱрип салганы сениҥ бӱткениҥди канайып тыҥыдат?