Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Индекс. «Каруулчы шибее» ле «Пробудитесь!» 2020 јыл

Индекс. «Каруулчы шибее» ле «Пробудитесь!» 2020 јыл

Јӧрмӧлдиҥ адыныҥ кийнинде, чыгарманыҥ кепке базылган айы кӧргӱзилген

«КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ» (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

АГАРУ БИЧИК

 • Валтасар Вавилонныҥ кааны болгон деп, археологияда кандый керелер бар? (коч. ай)

БИОГРАФИЯЛАР

 • «Бис белен! Бисти ийигер!» (Дж. ле М.-Л. Бергам) (тул. ай)

 • «Иегова мени качан да артыргыспаган» (М. Херман) (кӱч. ай)

 • Мен јӱк бойымныҥ молјуумды бӱдӱрип салдым (Д. Ридли) (јаан и. ай)

 • Јакшы темдердеҥ ӱренип, Иегованаҥ кӧп алкыштар алгам (Л. Крепо) (коч. ай)

КЫЧЫРААЧЫЛАРДЫҤ СУРАКТАРЫ

 • Иисус качан Улу абыс болуп калган? Јаҥы јӧптӧжӱниҥ јӧптӧлгӧни ле иштеп баштаганы бир ле ӧйдӧ болгон бо? (јаан и. ай)

 • 1 Коринфтегилерге 15:29-та Павелдиҥ бичиген сӧстӧриле болзо, баштапкы чактыҥ христиандары ӧлгӧндӧрго болуп эмезе ӧлгӧндӧр учун сууга чӧҥӱрилген бе? (јаҥ. ай)

 • Укаа сӧстӧр 24:16-да јаантайын кинчек эдип турган улус керегинде айдылат па? (јаҥ. ай)

 • Экклезиаст 5:8-теги сӧстӧр јӱк ле улустаҥ турган башкараачылар керегинде айдат па эмезе Иеговага база келижет пе? (сыг. ай)

 • Агару тынныҥ тӱжӱмине јӱк ле Галаттарга 5:22, 23-те бичилген тогус кылык-јаҥ кирет пе? (кичӱ и. ай)

 • Иудеядагы ӧргӧӧниҥ каруулчыктары — олор кемдер? Олор кандый иш бӱдӱрген? (тул. ай)

БАШКА-БАШКА ТЕМАЛАР

 • Калганчы кӱндерде ӧштӧжип турган каандар (кӱӱк ай)

 • Израиль албатыныҥ Египетте кулдар болгоныныҥ керелери (тул. ай)

ИЕГОВАНЫҤ КЕРЕЧИЛЕРИ

 • Иегова тӧрӧл јерине кайра јанып келгендерди кайралдап јат (кӱч. ай)

 • Амыргыныҥ ӱнин уксагар, нени эдедигер? (кичӱ и. ай)

 • Јӱс јыл кайра: 1920 јыл (ӱл. ай)

ӰРЕНЕТЕН ЈӦРМӦЛДӦР

 • Слер Иеговага сыйлары учун быйанду ба? (кӱӱк ай)

 • Балдараар чыдап келеле, Кудайга иштеер бе? (ӱл. ай)

 • Эје-сыйындарды оморкодып туругар (сыг. ай)

 • Чындыкты табып алганыгар деп, бӱдӱмјиленип туругар (јаан и. ай)

 • «Меге кайра келигер» (кичӱ и. ай)

 • Тирилиш Иегованыҥ сӱӱжин, ойгорын ла чыдамкайын кӧргӱзет (кур. ай)

 • Иегованыҥ јуунында кажы ла кижи керектӱ! (кур. ай)

 • Бой-бойоорго болужып јӱригер (чаг. ай)

 • Бой-бойыгарды акту јӱректеҥ сӱӱгер (тул. ай)

 • Слер оноҥ ло ары солынарга белен бе? (кӱч. ай)

 • Слер чӧҥӱрилерге белен бе? (тул. ай)

 • Слер «улус тудаачы» болорго белен бе? (сыг. ай)

 • Иегова слерди баалап јат! (чаг. ай)

 • Иегова организациязыла башкарып јат (ӱл. ай)

 • Иегова кунугып калган улуска болужып јат (јаҥ. ай)

 • Иегованыҥ јуунында кажы ла кижи баалу (кур. ай)

 • Кунуккан кижиге не болужар? (јаҥ. ай)

 • Божогондор канайып тирилет? (јаҥ. ай)

 • Слер улуска кандый кӧрӱмдӱ јарлайдыгар? (кан. ай)

 • Ӱренип турган кижини сууга чӧҥӱрилзин деп канайып белетеер керек? (1-зы) (ӱл. ай)

 • Ӱренип турган кижини сууга чӧҥӱрилзин деп канайып белетеер керек? (2-зи) (ӱл. ай)

 • Айдатан ӧй бар (тул. ай)

 • «Чине јок тужымда мен кӱчтӱ» (јаан и. ай)

 • Амыр ӧйлӧ ойгор тузаланыгар (сыг. ай)

 • Бис Иегова Адабысты тыҥ сӱӱп јадыс (коч. ай)

 • Бис слерле кожо барарыс (чаг. ай)

 • Тирилиш болор деп иженип јадыс! (јаҥ. ай)

 • Тӱндӱк јанынаҥ келген табару (кан. ай)

 • Иегова Адабыс бисти тыҥ сӱӱп јат (коч. ай)

 • Коркыбагар, Иегова слерге болужар! (кӱч. ай)

 • «Колыҥа амыр бербе» (сыг. ай)

 • «Бойыгар кандый болгоныгардаҥ бийик сананбагар» (јаан и. ай)

 • Ӧдӱп калганын ундып — ичкери кӧрӱгер! (кӱч. ай)

 • Слер «бек тӧстӱ каланы» сакып јадыгар ба? (кур. ай)

 • Ака-эјелерге Иегованыҥ кӧрӱмиле кӧрӱгер (кан. ай)

 • Ӱренчиктер белетегер (чаг. ай)

 • Иегова слерди токунадып салзын (коч. ай)

 • Улуска Иисустыҥ јакаруларын бӱдӱрерге болужыгар (кӱч. ай)

 • Учына јетире јӱгӱригер (кан. ай)

 • Чындыкта оноҥ ло ары јӱрӱгер (јаан и. ай)

 • Иегованы сӱӱп турганаар чӧҥӱрилерге кӱӱнзетсин (тул. ай)

 • «Адыҥ Сениҥ агарулалзын» (кичӱ и. ай)

 • Агару тын олорды Кудайдыҥ балдары деп керелейт (чаг. ай)

 • «Тӱндӱк каан» калганчы кӱндерде (кӱӱк ай)

 • Бӱгӱнги кӱнде кем «тӱндӱк каан» болот? (кӱӱк ай)

 • Иеговага иштеп тура, кемзинчек ле јобош болугар (кур. ай)

 • «Бастыра јӱрегимле сениҥ адыҥнаҥ айап јӱрерге болуш» (кичӱ и. ай)

 • Кӱйӱнишле тартыжып, амырга јӱткӱгер! (коч. ай)

 • «Сеге берилгенди чеберле» (сыг. ай)

 • Кӧскӧ кӧрӱнбес эрјинелерди баалагар! (кӱӱк ай)

 • «Мен слерди најыларым деп айттым» (кан. ай)

 • «Мен бойымныҥ койлорымды бойым бедиреерим» (кичӱ и. ай)

ХРИСТИАН ЈӰРӰМ ЛЕ КЫЛЫК-ЈАҤ

 • «Сеге берилген јакылтаны акту јӱрегиҥнеҥ бӱдӱр!» (јаҥ. ай)

 • Јобош болоры. Нениҥ учун јобош болор керек? (кӱӱк ай)

 • Тудуныш. Тудуныш јогынаҥ Иегованыҥ јарадузын алып болбозыс (кичӱ и. ай)

«КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ» (ТАРКАДАТАН ЧЫГАРМА)

 • Как найти истину? № 1

 • Радуйтесь подаркам Всевышнего всю вечность, № 3

 • Что такое Царство Бога? № 2

«ПРОБУДИТЕСЬ!»

 • Есть ли лекарство от предубеждений? № 3

 • Ответы на 5 вопросов о страданиях, № 2

 • Победить стресс возможно, № 1