Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 50 ӰРЕНЕТЕН ЈӦРМӦЛ

Иегова бисти јайымдап јат

Иегова бисти јайымдап јат

«Јеригердиҥ ончо улузына јайымды јарлагар» (ЛЕВ. 25:10).

22 КОЖОҤ Кудайдыҥ Каандыгы келзин!

БУ ЈӦРМӦЛДӦ *

1, 2. а) Юбилей ол не? (« Јебрен Израильде юбилей деп нени адаган?» деген рамканы кӧрӱгер.) б) Лука 4:16—18-те Иисус кандый сӧстӧр айткан?

КЕЗИК ороондордо кандый бир каанныҥ эмезе каан абакайдыҥ башкарган ӧйиниҥ 50 јылдыгына јаан байрам ӧткӱрилет. Бу байрамды юбилей деп айдат. Мындый юбилей бир кӱн, бир неделе эмезе оноҥ до кӧп ӧйгӧ байрамдалат. Је байрам ӧдӱп калза, оныла кожо сӱӱнчи де ӧдӱп калат.

2 Јебрен Израильде кажы ла 50-чи јыл анчада ла сӱӱнчилӱ јыл болгон, нениҥ учун дезе бу јылда израильтяндар јайым алган. Мындый јасактаҥ биске туза бар деп, нениҥ учун айдарга јараар? Нениҥ учун дезе јебрен Израильдиҥ юбилейный јылы, Иегованыҥ биске сӱрекей јакшы арга бергенин эске алындырат. Бу арга, биске ӱргӱлји јайым берер, анайда ок бу јайымнаҥ бӱгӱнги де кӱнде туза бар. Мындый сӱрекей јакшы јайым керегинде Иисус Христостыҥ сӧстӧринде айдылат. (Лука 4:16—18 кычырыгар.)

Израильтяндарга юбилейный јыл јаан сӱӱнчи болгон, нениҥ учун дезе кулданышта јӱрген улус бу јылда бойыныҥ јерине ле билезине кайра јанып баратан (3 абзацты кӧрӱгер.) *

3. Левит 25:8—12-ле болзо, юбилейный јыл Израиль албатыга кандый амадулу берилген?

3 Иисустыҥ јайым керегинде сӧстӧрин јакшы оҥдоорго, озо баштап Кудай јебрен албатызына берген юбилей керегинде јасакты кӧрӱп ийектер. Иегова израильтяндарга айткан: «Беженинчи јылды агарулап, јеригердиҥ ончо улузына јайымды јарлагар. Бу слерге јайымдалатан [юбилейный] јыл болзын. Слердиҥ кажыгар ла бойыныҥ јерине ле бойыныҥ билезине кайра јанып барзын». (Левит 25:8—12 кычырыгар *.) Ӧткӧн јӧрмӧлдӧ, израильтяндар кажы ла неделеде нениҥ учун  суббот кӱнди ӧткӱргенин кӧргӧнис. Је юбилейный јыл израильтяндарга кандый амадулу берилген? Темдектезе кижи тӧлӱзин тӧлӧп болбой, јерин садып ийген болзын. Је бу јер, юбилейный јылда, кижиге кайра берилетен. Анайып, ол «бойыныҥ јерин» кайра алып, бала-барказына энчи эдип берер аргалу болгон. Ол эмезе кандый бир кижи коркышту јаан тӧлӱге тӱжӱп, бойын эмезе балдарыныҥ бирӱзин кулданышка садып ийген болзын. Је юбилейный јылда андый кул јайымдалып, билезине јанып келетен. Айдарда, кул болуп калган кижи бастыра јӱрӱмине кул болуп артпаган. Мынаҥ Иегованыҥ чыннаҥ ла јалакай болгоны кӧрӱнет!

4, 5. Юбилейный јыл керегинде биске нениҥ учун билер керек?

4 Юбилейный јыл база кандый амадулу берилген? Иегова мынайып јартайт: «Сенде јокту улус болбос учурлу, нениҥ учун дезе Иегова Кудайыҥ сеге энчи эдип берер јерде кыйалта јогынаҥ сени алкаар» (Јаҥ. т. 15:4). Бу сӧстӧрдӧ айдылганы бӱгӱнги јӱрӱмнеҥ, бай улус байып, јокту улус јоксырап јатканынаҥ, чек башка болот!

5 Христиандар Моисейдиҥ јасагыла јӱрбей јадылар. Оныҥ учун юбилейный јылла колбулу јакарулар — кулдарды јайымдайтаны, тӧлӱлерди некебейтени, энчи эдип берилген јерлерди кайра беретени — бистеҥ некелбей јат (Рим. 7:4; 10:4; Еф. 2:15). Андый да болзо, юбилейный јыл керегинде јасак биске келишпей јат деп сананбас керек. Нениҥ учун дезе, бис јебрен Израиль албаты ла чылап јайым алар аргалу.

ИИСУС ЈАЙЫМ КЕРЕГИНДЕ ЈАР ЭТКЕН

6. Улуска кандый јайымдалыш керек болот?

6 Јайымдалыш биске ончобыска керек болот, нениҥ учун дезе бис ончобыс коркышту казыр бийдиҥ, кинчектиҥ, кулдары болодыс. Мынаҥ улам бис оорып, карып, божоп јадыс. Бу анчада ла кӱскӱнеҥ кӧрӱнген эмезе эмчиге барган тушта јакшы кӧрӱнет. Эмезе бис кинчек эдип ийедис. Элчи Павел бойы керегинде «эди-канымдагы кинчектӱ јасакка» олјолодып јадым деп айткан. Оноҥ ары мынайып айдат: «Бараксанды мени! Ӧлӱмге экелеечи бу эт-каннаҥ мени кем јайымдаар?» (Рим. 7:23, 24).

7. Судурчы Исаия јайымдалыш керегинде нени судурлаган?

 7 Кудай бисти кинчектеҥ јайымдап саларга турган деп билерге, кандый јакшы. Бу јайым Иисус Христос ажыра берилер. Судурчы Исаияныҥ айтканыла болзо, удабас улус юбилейный јылда берилген јайымдалыштаҥ јаан јайым алар. Бу судур Иисустыҥ чыгарынаҥ 700 кире јыл озо айдылган. Исаия мынайып бичийт: «Иегова Кайраканныҥ тыны — менде. Нениҥ учун дезе ол мени јобош улуска сӱӱнчилӱ јар јетирзин деп, майлап салган. Ол мени јӱреги сыстап јӱргендерди јассын деп, олјолоткон улуска јайым берилер... деп јарлаарына ийген» (Иса. 61:1). Бу судур кемге айдылган?

8. Исаияныҥ јайымдалыш керегинде судурын кем бӱдӱрген?

8 Бу јайымдалыш керегинде јаан учурлу судур, Иисус бойыныҥ ижин баштаган кийнинде бӱткен. Иисус тӧрӧл калазына, Назаретте синагогага келип, анда јуулган иудейлерге Исаияныҥ бу сӧстӧрин кычырган. Иисус бу сӧстӧрди бойы керегинде деп айткан: «Кайраканныҥ Тыны — Менде. Ол Мени майлап, тӱреҥи улуска Сӱӱнчилӱ Јар јетирзин деп, кунугып, јӱреги сыстап јӱргендерди јассын деп, олјого киргендерге јайым керегинде, сокорлорго кӧстӧри јарыйтаны керегинде јарлазын деп ийген. Мени Ол базынчыкта јӱргендерди божотсын, Кайраканныҥ быйанду јылы једип келгенин јарлазын деп ийген» (Лука 4:16—19). Бу судурды Иисус канайып бӱдӱрген?

ЈАЙЫМДЫ ОЗО БАШТАП КЕМДЕР АЛГАН?

Иисус Назареттеги синагогада јайым керегинде јарлайт (8, 9 абзацтарды кӧрӱгер.)

9. Иисустыҥ ӧйинде кӧп улус кандый јайымдалышты сакыган?

9 Јайым керегинде Иисустыҥ кычырган Исаияныҥ судуры баштапкы чакта бӱдӱп баштаган. Мыны Иисустыҥ сӧстӧри керелейт: «Мында айдылган, слер уккан сӧстӧр бӱгӱн бӱтти» (Лука 4:21). Иисустыҥ бу сӧстӧрин уккан кӧп саба улус политикалык солынталар, ол эмезе Римниҥ јаҥынаҥ јайымдаларын сакыган болор. Христостыҥ ӱренчиктери, байла, мындый јайым аларга база кӱӱнзеген, нениҥ учун дезе соондо олордыҥ экӱзи Иисус керегинде мынайып айткан: «Израильди јайымдаары Ол деп, иженген болгоныс» (Лука 24:13, 21). Је бистиҥ билерисле, Иисус ӱренчиктерин Римниҥ базыныжына удура тӱймеен кӧдӱрзин деп кӱӱнзетпеген. Оныҥ ордына олорды «кагандыйын каганга» берзин деп ӱреткен (Матф. 22:21). Иисус улуска јайымды канайып берген?

10. Иисус недеҥ јайымдалатан арга ачкан?

 10 Кудайдыҥ Уулы улуска јайымдалыш аларга болужарга келген. Баштапкызында, Иисус кудай јаҥныҥ башчыларыныҥ тӧгӱн ӱредӱлеринеҥ јайымдалатан арга ачкан. Ол ӧйдӧ кӧп иудейлер чӱм-јаҥдардыҥ ла тӧгӱн ӱредӱлердиҥ кулдары болгон (Матф. 5:31—37; 15:1—11). Кудай јаҥныҥ башчылары деп аданып турган улус, чынынча болзо, сокор болгон. Олор Мессияны ла оныҥ чындык ӱредӱлерин јектегени учун кӧгӱс карачкыда ла кинчектиҥ олјозында артып калган (Иоанн 9:1, 14—16, 35—41). Је Иисус дезе, улусты ӱредип, олорго тем кӧргӱзип, јобош улуска јайым аларга болушкан (Марк 1:22; 2:23—3:5).

11. Иисус улусты база недеҥ јайымдаган?

11 Экинчизинде, Иисус улуска Адамныҥ кинчегинеҥ јайымдалатан арга берген. Кудай, толынтыга бӱткенин керектериле кӧргӱзип турган улустыҥ кинчегин Иисустыҥ толынты тайылгазына тайанып таштаар аргалу болгон (Евр. 10:12—18). Оныҥ учун Иисус мынайып айткан: «Уулы слерди јайымдаза, чын јайым болгоныгар ол» (Иоанн 8:36). Бу јайымдалыш израильтяндардыҥ алган јайымынаҥ канча катапка артык болгон. Нениҥ учун дезе юбилейный јылда јайымдалган кижи ойто кул болуп калар эди, эмезе кул болбозо до, тӱҥей ле божоп калар эди.

12. Јайымдалышты озо кемдер алган?

12 Б. э. 33 јылыныҥ Беженинчи кӱнинде Иегова элчилерди ле ӧскӧ чындык эр ле ӱй улусты агару тынла майлаган. Мынайып, Кудай олорго келер ӧйдӧ теҥериде тирилетен ле Иисусла кожо башкаратан арга берип, бойыныҥ балдары эдип алган (Рим. 8:2, 15—17). Бу христиандар Иисустыҥ синагогада айткан јайымдалышты алган баштапкы улус болот. Олор иудей кудай јаҥныҥ башчыларыныҥ тӧгӱн ӱредӱлеринеҥ ле Агару Бичикке келишпей турган чӱм-јаҥдарынаҥ айрылган. Анайып олор ӧлӱмге экелип турган кинчектеҥ Кудайдыҥ кӧзинде ару болгон. Сӱрлеп айдылган юбилейный јыл б. э. 33 јылынаҥ, Христостыҥ ӱренчиктери майлалганынаҥ, ала Бир муҥ јылдыҥ учына јетире болор. Бу юбилейный јылда база кандый јаан алкыштар болор?

МИЛЛИОНДОР ТООЛУ УЛУС ЈАЙЫМДАЛАР

13, 14. Иисустыҥ айткан јайымын майлаткандардаҥ ӧскӧ база кемдер алар?

13 Агару Бичикте база бир бӧлӱк улус керегинде бичилген. Олор «ӧскӧ койлор»  (ЈТ) деп адалат (Иоанн 10:16). Бӱгӱнги кӱнде олордыҥ тоозына миллиондор тоолу, башка-башка укту јобош улус кирет. Олор теҥериде Иисусла кожо башкарбас. Бу улус ӱргӱлјиге јерде јӱрер. Олордыҥ ижемјизи Агару Бичикке тӧзӧлӧнӧт.

14 Слер бу улустыҥ тоозында болзогор, Кудайдыҥ Каандыгында башкаратан улуска берилген алкыштардыҥ канча да кирезин эмди де алып јадыгар. Иисустыҥ толынты тайылгазына бӱдӱп турганаардаҥ улам Иегова слердиҥ јаманыгарды таштаар аргалу. Мынаҥ улам слер Кудайдыҥ јарадузын алып, оныҥ кӧзине ару уйатту болор аргалу (Еф. 1:7; Ачыл. 7:14, 15). Агару Бичикке келишпей турган тӧгӱн ӱредӱлердеҥ јайымдалганаар, слерге кандый туза экелип турган деп сананып кӧрӱгер. Иисус мынайып айткан: «Чындыкты билип аларыгар, чындык бойы слерди јайымдаар» (Иоанн 8:32). Мындый јайым сӱреен јаан сӱӱнчи берет!

15. Бис удабас кандый јайым аларыс ла бисте кандый јӱрӱм болор?

15 Келер ӧйдӧ бис оноҥ јаан јайым аларыс. Удабас ла Иисус тӧгӱн кудай јаҥдарды ла кижиликтиҥ башкарузын јоголтып салар. Кудай бойыныҥ «кара-бајырт» ишчилерин корулап, олорды ӱргӱлји јӱрӱмле кайралдаар (Ачыл. 7:9, 14). Анда ал-камык улус тирилер. Олор Адамныҥ кинчегинеҥ јайымдалып, оорубас, карыбас ла божобос (Ап. ижи 24:15).

16. Келер ӧйдӧ улус кандый јаан јайым алар?

 16 Бир муҥ јылдыҥ туркунына Иисус ла оныла кожо башкаратандар ончо улуска су-кадык ла тереҥ кӧгӱстӱ болорго болужар. Канайып израильтяндар юбилейный јылда јайым алган, анайып ла Иегованыҥ ончо чындык ишчилери кинчектеҥ јайымдалып, толо кемдӱ болуп калар.

Бис јаҥы јӱрӱмде сӱӱнчи экелип туратан тузалу иш эдерис. (17 абзацты кӧрӱгер.)

17. Исаия 65:21—23-ле болзо, Кудайдыҥ албатызын кандый јӱрӱм сакыйт? (Кадарындагы јурукты кӧрӱгер.)

17 Райдагы јӱрӱм кандый болорын Исаия 65:21—23-теги судурдаҥ кӧрӱп ийерге јараар. (Кычырыгар *.) Райда улус нени де этпей, нени де сананбай јӱрбес. Агару Бичикле болзо, ол ӧйдӧ Кудайдыҥ албатызы тузалу иш эдип, сӱӱнчи алып јӱрер. Анайып бир муҥ јыл ӧткӧн кийнинде, улус «ӧлӱмниҥ кулданыжынаҥ јайымдалар деп, Кудайдыҥ балдарыныҥ јайымын ла магын ӱлежер деп», бир де алаҥзу јок (Рим. 8:21).

18. Удабас ырысту јӱрӱм болор деп, бис нениҥ учун алаҥзыбай јадыс?

18 Иегова јебрен ӧйдӧ израильтяндарга ишке ле амырашка чын кӧрӱмдӱ болорго болушкан. Анайып ла ол бойыныҥ албатызына Христостыҥ Бир муҥ јыл башкаратан ӧйинде болужар. Бӱгӱнги кӱнде бис Иеговага бажырып турганыстаҥ улам ырысту болодыс, јаҥы јӱрӱмде де андый болор. Христостыҥ Бир муҥ јыл башкаратан ӧйи сӱрекей сӱӱнчилӱ болор! Ол ӧйдӧ кажы ла кижиде бойына јарап турган иш болор, анайда ок бис ончобыс Иеговага иштеерис!

142 КОЖОҤ Ижемјибистеҥ бек тудуналы

^ 5 абз. Иегова јебрен Израильде кулданышта јӱрген улуска јайымдалатан арга берген. Андый јайымдалыш юбилейный јылда болотон. Христиандардаҥ Моисейдиҥ јасагыла јӱрери некелбей турган да болзо, юбилейный јыл биске де јаан туза берип јат. Бу јӧрмӧлдӧҥ, јебрен Израильдеги юбилейный јыл Иегованыҥ биске нени эткенин эске алындырып турганын ла кандый туза экелип турганын билип аларыс.

^ 3 абз. Левит 25:8—12: «Јети суббот јылды јети катап чоттоп ал. Анайып, јети суббот јыл тӧртӧн тогус јыл болор. Јетинчи айда, айдыҥ онынчы кӱнинде тыҥ амыргылап ий. Кинчектер ташталатан кӱнде бастыра јереерге угулзын эдип, амыргылап ийигер. Беженинчи јылды агарулап, јеригердиҥ ончо улузына јайымды јарлагар. Бу слерге јайымдалатан јыл болзын. Слердиҥ кажыгар ла бойыныҥ јерине ле бойыныҥ билезине кайра јанып барзын. Беженинчи јыл слерди јайымдайтан јыл болуп калар. Ӱрен отургыспагар, јерге тӱшкен ӱренниҥ ажын јуунатпагар, кезилбеген сабактардыҥ виноградын јуубагар. Бу јайымдалыш беретен јыл. Бу јыл агару болор учурлу. Јердеҥ бойы ӧскӧн аш-курсакла азыраныгар».

^ 17 абз. Исаия 65:21—23: «Улус туралар тудуп јадар, виноград ӧскӱрип јиир. Тураны ӧскӧ кижи јатсын деп тутпас, виноградты ӧскӧ кижи јизин деп отургыспас. Мениҥ албатымныҥ кӱндери агаштыҥ кӱндериндий болор, мениҥ талдап алгандарым бойлорыныҥ колыла эткен эдимдериле узакка тузаланар. Калас јерге иштенбес, ачу-коронго балдар чыгарбас, нениҥ учун дезе олор Иегованыҥ алкыжын алган калдык болор».

^ 63 абз. Јурукта: кулдар болуп калган израильтяндар юбилейный јылда јайым алып, бойыныҥ јерине ле билезине кайра јанып баратан.