КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА) Јаҥар ай 2018

Бу чыгармада кочкор ай 4 — тулаан ай 3, 2019 јылда ӱренетен јӧрмӧлдӧр бар.

«Райда кӧрӱжерис!»

Рай дегенин слер канайып оҥдойдыгар? Слер райда јадарга иженедигер бе?

«Кудайдыҥ бириктиргенин» баалап јӱригер

Эш-нӧкӧринеҥ айрылып, ӧскӧ кижиле биле тӧзӧйтӧн кандый сок јаҥыс тӧзӧлгӧ бар?

Јииттер, Јайаачыгар слерди ырысту болзын деп кӱӱнзейт

Бу јӧрмӧлдӧ јиит христиандарга ырысту болорго болужатан Иегованыҥ тӧрт сыйы керегинде айдылат.

Јииттер, јӱрӱмигер ырысту болзын

16-чы Сарындагы принциптер јиит христиандарга бу да, келер де јӱрӱмде ырысту болорго канайып болужар?

«Чындык кижи Иеговада сӱӱнер»

Кӱчтер болуп турза, сӱӱнчини канайып јылыйтпас?

Јалакай болоры — сӧстӧрдӧҥ лӧ керектердеҥ кӧрӱнип турган кылык-јаҥ

Јалакай болоры — Кудайдыҥ агару тыныныҥ тӱжӱмине кирип јат. Бис бу сӱрекей јакшы кылык-јаҥга канайып ӱренер аргалу?