Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 11 ӰРЕНЕТЕН ЈӦРМӦЛ

Иегованыҥ ӱнин угугар

Иегованыҥ ӱнин угугар

«Бу Мениҥ сӱӱген Уулым... Оны угугар!» (МАТФ. 17:5).

89 КОЖОҤ Уккур болоры алкыштар экелет

БУ ЈӦРМӦЛДӦ *

1, 2. а) Иегова улусла канайып куучындажат? б) Бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱжерис?

ИЕГОВАГА бисле куучындажарга јарап јат. Алдындагы ӧйлӧрдӧ Кудай улуска бойыныҥ санаазын судурчылар, ангелдер ле Уулы Иисус ажыра айткан (Ам. 3:7; Гал. 3:19; Ачыл. 1:1). Бӱгӱнги кӱнде Кудай бисле бойыныҥ Сӧзи, Агару Бичик, ажыра куучындажат. Кудай бу бичикти оныҥ санаазын ла керектерин оҥдоп турзын деп сыйлаган.

2 Иисус јерде болордо, Иегованыҥ ӱни теҥеридеҥ ӱч катап угулган. Бу ӱч учуралдыҥ кажызында ла Кудай нени айтканын билип аларыс. Анайда ок бу сӧстӧр бисти неге ӱредер аргалу, биске оныҥ сӧзин нениҥ учун угар керек деп шӱӱжип ийерис.

«СЕН МЕНИҤ СӰӰГЕН УУЛЫМ»

3. Марк 1:9—11-ле болзо, Иисус чӧҥӱрилип јадарда Иегова нени айткан? Бу сӧстӧрдӧҥ кандый чындыктарды билип аладыс?

3 Иегованыҥ ӱни угулган баштапкы учурал Марк 1:9—11-де бичилген. (Кычырыгар.) Ол Иисуска: «Сен Мениҥ сӱӱген Уулым, Сенде Мениҥ јакшылыкту табым» — деп айткан. Иисуска Адазыныҥ сӱӱжин ле јарадузын угарга сӱреен јараган болор. Иегованыҥ сӧстӧринеҥ Иисус керегинде јаан учурлу ӱч чындык билип аладыс. Баштапкызы, Иисус — оныҥ Уулы. Экинчизи, Иегова бойыныҥ Уулын сӱӱп јат. Ӱчинчизи, Иегова ого јарадузын берет. Бу чындыктарды тереҥжиде кӧрӱп ийектер.

4. Иисус сууга чӧҥӱрилген кийнинде Кудайла аҥылу кандый колбуларлу болуп калган?

4 «Сен Мениҥ сӱӱген Уулым». Иегова бу сӧстӧрди айтканыла сӱӱген Иисус Уулыла аҥылу колбуларлу болуп калганын  кӧргӱскен. Иисус јерге келердеҥ озо, оныҥ кӧскӧ кӧрӱнбес уулдарыныҥ бирӱзи болгон. Је сууга чӧҥӱрилерде, ол агару тынла майлаткан. Анайып Кудай майлаткан Уулына теҥериге кайра келип, Каан ла Улу абыс болуп отуратан ижемји бергенин кӧргӱскен (Лука 1:31—33; Евр. 1:8, 9; 2:17). Оныҥ учун Иисус чӧҥӱрилип јадарда, Иеговада: «Сен Мениҥ сӱӱген Уулым» — деп айдатан тӧзӧлгӧ болгон (Лука 3:22).

Бисти мактап турза, бис чечектей бередис (5 абзацты кӧрӱгер.) *

5. Иегованыҥ Иисуска сӱӱжин кӧргӱскенинеҥ бис неге ӱренедис?

5 «Сен Мениҥ сӱӱген Уулым». Иегованыҥ Иисуска сӱӱжин кӧргӱскени бисти улустыҥ кӱӱнин кӧдӱретен аргалар бедиреерине ӱредет (Иоанн 5:20). Бисти каруу улузыс мактап, сӱӱп турганын айтса, бис чечектей бередис. Биске анайып ла јууктарыстыҥ, анайда ок јуундагы ака-эјелердиҥ кӱӱнин кӧдӱрер керек. Улусты мактап турзаас, бис олордыҥ бӱдӱмјизин тыҥыдып, Иеговага чындык артарга болужадыс. Ада-энелерге анчада ла балдарын мактаар керек. Не дезе, ада-энезиниҥ сӱӱжин ле мактаганын укпаган балдар кӱнниҥ чогы јокко ӧзӱп јаткан ӧзӱмге тӱҥей.

6. Иисус Христос Кудайдыҥ табын бӱдӱрип салар деп, нениҥ учун алаҥзыбай јадыс?

6 «Сенде Мениҥ јакшылыкту табым». Бу сӧстӧрдӧҥ Иисус Кудайдыҥ табын кыйалта јогынаҥ бӱдӱрип салар деп, Иегованыҥ бӱдӱп турганы кӧрӱнет. Оныҥ учун бис те Кудайдыҥ берген ончо сӧстӧрин Иисус бӱдӱрип салар деп, бир де алаҥзыбас аргалу (2 Кор. 1:20). Иисустаҥ ӱренерге ле оныҥ изиле јӱрерге кӱӱнзеп турган болзоос, биске оныҥ темин сананар керек. Иегова бистерге де бӱдӱп, оныҥ ишчилери болуп, Иисустаҥ оноҥ ло ары тем аларыс деп алаҥзыбай јат (1 Петр 2:21).

 «ОНЫ УГУГАР»

7. Матфей 17:1—5-ле болзо, Иегованыҥ ӱни теҥеридеҥ экинчи катап качан угулган? Ол нени айткан?

7 Матфей 17:1—5-ти кычырыгар. Иегованыҥ ӱни экинчи катап Иисустыҥ «кубулган» тужында угулган. Иисус Петрды, Иаковты ла Иоаннды оныла кожо бийик кырга алган тушта, олор кайкамчылу кӧрӱлте кӧргӧн. Иисустыҥ јӱзи јаркындалып, кийими јарыктый ак боло берди. Оныҥ јанында судурчы Моисей ле Илья тургандый кӧрӱнди. Олор Иисусла оныҥ ӧлӱми ле тирилери керегинде куучындашкан. Элчилер «уйкуга јыга бастырып» турдылар, је ойгонып келеле, бу кайкамчылу кӧрӱлтени кӧрӱп ийдилер (Лука 9:29—32). Мыныҥ кийнинде олорды ак булут бӱркеп ийерде, олор булуттаҥ Кудайдыҥ ӱнин уккан. Иегова Иисустыҥ сууга чӧҥӱрилген тужында чылап Уулын сӱӱп турганында ла јарадузын берип турганында бӱдӱмјилеп: «Бу Мениҥ сӱӱген Уулым, Оныҥ Бойында Мениҥ јакшылыкту табым» — деп айткан. Је бу учуралда Иегова: «Оны угугар!» — деп, кожуп айткан.

8. Кӧрӱлтени кӧргӧни Иисуска ла оныҥ ӱренчиктерине кандый камаанын јетирген?

8 Бу кӧрӱлте Иисустыҥ Кудайдыҥ Каандыгында Каан болуп отурар магын кӧргӱскен. Иисус кыйын-шыраны ӧдӱп, ӧлӱп калар учурлу болгон, оныҥ учун бу кӧрӱлте оныҥ кӱӱнин кӧдӱрип салган. Анайда ок бу кӧрӱлте Христостыҥ ӱренчиктериниҥ бӱдӱмјизин тыҥыдып, канча јылдардыҥ туркунына бӱдӱретен јеҥил эмес јакылтаны бӱдӱрерге ле ченелтелерге белен болорго болушкан. Иисустыҥ кубулганы элчи Петрды сӱреен тыҥ кайкаткан, ол оны 30 јыл кире ӧдӧ берерде де ундыбай јӱрген (2 Петр 1:16—18).

9. Иисус ӱренчиктерине тузалу кандый јакарулар берген?

9 «Оны угугар». Иегова бу сӧстӧрлӧ бисти оныҥ Уулын угуп, оныҥ сӧстӧрин тузаланып турзын деп кӧргӱскен. Иисус јерде болордо, јаан учурлу сӧстӧр айткан. Темдектезе, ӱренчиктерин сӱӱнчилӱ јарды јарлаарга ӱреткен ле олорго кӧгӱс јанынаҥ сергелеҥ болор керек деп јаҥыс катап айтпаган (Матф. 24:42; 28:19, 20). Анайда ок олорды бойын килебей иштензин ле бош салынбазын деп кӱӱнзеткен (Лука 13:24). Оныҥ ӱренчиктери бой-бойын сӱӱп, бирлик артып, Иисустыҥ јакылталарын бӱдӱрип турар учурлу деп аҥылап айдатан (Иоанн 15:10, 12, 13). Оныҥ јакарулары сӱрекей тузалу болгон. Бу јакарулар бӱгӱнги де кӱнде тузалу болот.

10, 11. Иисуска сӧсуккур болгонысты канайып кӧргӱзерге јараар?

10 Иисус: «Кем чындыктаҥ, Мениҥ ӱнимди угуп јат» — деп айткан (Иоанн 18:37). Бис оныҥ сӧзин угуп турганысты, бой-бойыска чыдамкай болуп, јаманысты таштап турганысла кӧргӱзип јадыс (Кол. 3:13; Лука 17:3, 4). Анайда ок бистиҥ сӧсуккурыс, сӱӱнчилӱ јарды «ӧйинде ле ӧйинде эмес» эрчимдӱ јарлап турганыстаҥ кӧрӱнет (2 Тим. 4:2).

11 Иисус: «Мениҥ койлорым ӱнимди угуп јат» — деп айткан (Иоанн 10:27). Христостыҥ ӱренчиктери оныҥ ӱнин јаҥыс ла угуп турган эмес, је оныҥ айтканын бӱдӱрип јат. Олор «јадын-јӱрӱмниҥ сурактарына... олјоло[тпой]» јӱрет (Лука 21:34). Айалгалар јеҥил эмес те болзо, олор Иисустыҥ јакылталарын бӱдӱрерин баштапкы јерге тургузып јадылар. Кӧп ака-эјелер кӧп уур-кӱчтерге туштайт, темдектезе, бӱдери учун истедип јат, јоксырап јат эмезе ар-бӱткенниҥ тӱбегине табартып јат. Је кандый да кӱч болзо, олор Иеговага чындык артат. Иисус андый христиандарга мынайып айткан: «Кемде Мениҥ јакылталарым бар, кем олорды  бӱдӱрип турган, Мени сӱӱп турганы ол. Мени сӱӱгенди дезе Адам да сӱӱр» (Иоанн 14:21).

Јарлаар иш биске эҥ керектӱзин ундыбай турарга болужып јат (12 абзацты кӧрӱгер.) *

12. Иисуска сӧсуккур болгоныс база недеҥ кӧрӱнет?

12 Анайда ок Иисуска сӧсуккур болгонысты «башчыларга [башкарар јаҥды алган улуска, ЈТ]» јӧмӧжип турганысла кӧргӱзип јадыс (Евр. 13:7, 17). Калганчы јылдарда Кудайдыҥ организациязында кӧп солынталар болгон. Темдектезе, јарлаар ишке тузаланатан јаҥы јепселдер чыгарылган, јаҥы эп-аргаларла јарлап баштаганыс, иштеер кӱндерде ӧдӱп турган јуунныҥ туштажузы ӧскӧ эдип ӧткӱрилип баштаган, Каандыктыҥ Тураларын тудары, јазаары ла јеткилдеери солынып калган. Акалардыҥ бисти сӱӱп, ӧйинде эткен мындый солынталары учун јаан быйанысты айдадыс! Иегова биске бу солынталарды јӧмӧжип бӱдӱрип турганыска алаҥзу јоктоҥ алкыжын берер.

13. Иисуска сӧсуккур болгоныс кандый туза берет?

13 Бис Иисустыҥ айтканын ончозын бӱдӱрип турзаас, бойыска ла туза болот. Оныҥ ӱредӱлери ӱренчиктерине кӧгӱс ийде-кӱч берер деп айткан. Иисус: «[Ол тушта сергидӱ аларыгар, ЈТ]... Мен берер комут јакшы, Мен салар јӱк јеҥил» — деген (Матф. 11:28—30). Кудайдыҥ Сӧзине кирген Матфейдиҥ, Марктыҥ, Луканыҥ ла Иоанныҥ Сӱӱнчилӱ јарында Иисустыҥ јӱрӱми ле јарлаганы бичилгени биске кӧгӱс ийде-кӱч ле ойгор берет (Сар. 19:7; 23:3). Иисус айткан: «Кудайдыҥ сӧзин угуп, бӱдӱрип јӱргени кежиктӱ!» (Лука 11:28).

КУДАЙ БОЙЫНЫҤ АДЫН МАКТАДАР

14, 15. а) Иоанн 12:27, 28-ле болзо, Иегованыҥ ӱни ӱчинчи катап качан угулган? б) Иегованыҥ сӧстӧри Иисусты токунадып, ийде-кӱч берген деп, нениҥ учун айдарга јараар?

14 Иоанн 12:27, 28 кычырыгар. Иегованыҥ ӱни ӱчинчи катап угулганы Иоанныҥ Сӱӱнчилӱ јарында бичилген. Иисус божоор алдында Пасханы калганчы катап ӧткӱреринеҥ канча да кӱн озо Иерусалимде болгон. Ол мынаҥ улам: «Тыным тӱймеенле толо» — деп айткан. Оныҥ учун Адазына: «Ада, адыҥды мактаткын!» — деп баштанарда, ого теҥеридеҥ — «Мактаттым, база да мактадарым!» — деп айткан ӱн угулган.

15 Иисус коркышту тыҥ санааркаган, нениҥ учун дезе ол Иеговага чындык артар учурлу болгон. Ол бойыныҥ камчыладарын ла кыйналып божоорын билер болгон (Матф. 26:38). Је Иисус Адазыныҥ адын  мактаарын баштапкы јерге тургускан. Оныҥ учун ол Кудайды јамандап турган деп буруладып турарда, оныҥ ӧлӱминеҥ улам Кудайдыҥ ады уйатка тӱжер деп санааркаган. Је Иегованыҥ сӧстӧри Иисустыҥ кӱӱнин кӧдӱрип саларда, Иегованыҥ ады макталар деп бӱдӱмјиленип алган. Адазыныҥ сӧстӧри оны токунадып, ченелтелерди ӧдӧтӧн ийде-кӱч берген. Ол тушта Адазыныҥ сӧстӧриниҥ учурын јӱк ле Иисус оҥдогон болор. Је соондо бу сӧстӧрдиҥ учуры биске де ончобыска ачылган (Иоанн 12:29, 30).

Иегова бойыныҥ албатызын аргадаганыла бойыныҥ адын мактадар (16 абзацты кӧрӱгер.) *

16. Кудайдыҥ ады кезикте уйатка тӱжӱп турганын кӧрӱп, бис нениҥ учун санааркайдыс?

16 Бистер база Иисус чылап Кудайдыҥ ады уйатка тӱжӱп турганына санааркап турган болорыс. Эмезе кем-кем биске јаман неме эткен болор. Ол эмезе биске удурлажып турган улус бистер керегинде тӧгӱн коп јайып, Кудайдыҥ адын ла организациязын уйатка тӱжӱрип турганына санааркап турган болорыс. Андый болзо, Иегованыҥ Иисуска айткан сӧстӧри биске де токунал берер. Биске ӧткӱре тыҥ санааркабас керек, не дезе, «Кудайдыҥ не ле сагыштаҥ бийик амыры јӱректеригерди ле сагыжыгарды Христос Иисустыҥ Бойында чеберлеер» (Флп. 4:6, 7). Иегова бойыныҥ адын куучын јоктоҥ мактадып салар. Кудайдыҥ чындык ишчилерине каршузын јетирип турган Сатананы ла оныҥ телекейин Кудай Каандыгыныҥ болужыла јоголтып койор (Сар. 94:22, 23; Иса. 65:17).

 ИЕГОВАНЫҤ ӰНИН НЕНИҤ УЧУН УГАР КЕРЕК?

17. Исаия 30:21-де айдылганыла, Иегованыҥ ӱни бӱгӱнги кӱнде канайып угулып јат?

17 Иегова бӱгӱнги де кӱнде бисле куучындажып јат. (Исаия 30:21 кычырыгар *.) Эмди Кудайдыҥ ӱни теҥеридеҥ угулбай јат эмей. Је ол биске Агару Бичик сыйлап, оныҥ болужыла бисти ӱредип јат. Анайда ок Кудайдыҥ тыны «бӱдӱмјилӱ... айыл башкараачыны» биске кӧгӱс курсак белетезин деп кӱӱнзедет (Лука 12:42). Бу сӱрекей кӧп кӧгӱс курсакты бис кепке базылып турган бичиктердеҥ эмезе онлайн чыгып турган бичиктердеҥ, кӧрӱлмелердеҥ ле аудиобичимелдердеҥ аладыс!

18. Иегованыҥ сӧстӧри бистиҥ бӱдеристи тыҥыдып, јалтанбас болорго канайып болужат?

18 Айдарда, Иегованыҥ теҥеридеҥ Уулына айткан сӧстӧрин ундыбай јӱрели. Анайда ок Агару Бичиктеги Кудайдыҥ сӧстӧри бастыра айалгаларды Иегова кӧрӱп турган ла Сатана ла оныҥ телекейи јетирип турган каршуны јоголтып салар деп бӱдӱмјилеп турзын. Биске ончобыска Иегованыҥ ӱнин лаптап угар керек. Ол тушта бис эмдиги де ӧйдиҥ, келер де ӧйдиҥ уур-кӱчтерин ӧдӱп чыгарыс. Агару Бичикте айдылганыла: «Кудайдыҥ табын бӱдӱрип, Оныҥ берер болгонын аларга слерге чыдамкай болор керек» (Евр. 10:36).

4 КОЖОҤ «Мениҥ Кӱдӱчим — Иегова»

^ 5 абз. Иисус јерде болордо, Иегованыҥ ӱни теҥеридеҥ ӱч катап угулган. Баштапкы учуралда Кудай Христостыҥ ӱренчиктерине: «Оны угугар!» — деп айткан. Бӱгӱнги кӱнде Кудай биске Агару Бичик ле бойыныҥ организациязы ажыра баштанат. Темдектезе, оныҥ Сӧзинде Иисустыҥ ӱредӱлери бичилген. Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы ла Иисусты нениҥ учун угар керек деп шӱӱжерис.

^ 17 абз. Исаия 30:21: «Оҥ до, сол до јанындӧӧн барзагар, кийнигердеҥ: „Бу јол, бу јолло барыгар“— деген ӱнди угарыгар».

^ 53 абз. Јуруктарда: Аксагал болушчы ишчиниҥ Каандыктыҥ Туразыныҥ тыштын арутап јатканын ла бичиктер салар јерде бойыныҥ молјузын бӱдӱрип јатканын кӧрӧт. Аксагал оны акту јӱрегинеҥ мактап јат.

^ 55 абз. Јурукта: Сьерра-Леонеде эш-нӧкӧрлӧр балыкчы кижини јуунныҥ туштажузына кычырат.

^ 57 абз. Јурукта: Иегованыҥ Керечилериниҥ ижине токтодулар тургузылган ороондо ака-эјелер туштажуны турада ӧткӱрип јат. Олор улустыҥ кӧзине илинбеске, јуунга тегин кийимдӱ келген.