Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 37 ӰРЕНЕТЕН ЈӦРМӦЛ

«Колыҥа амыр бербе»

«Колыҥа амыр бербе»

«Ӱренди эртен тура отургызып, эҥирге јетире колыҥа амыр бербе» (ЭККЛ. 11:6).

68 КОЖОҤ Каандыктыҥ ӱрендерин отургызадыс

БУ ЈӦРМӦЛДӦ *

1, 2. Экклезиаст 11:6-дагы сӧстӧрдӧ Каандык керегинде сӱӱнчилӱ јарла кандый колбу бар?

КЕЗИК ороондордо улус сӱӱнчилӱ јарды јакшы угат. А кезиктеринде Кудай ол кем ле Агару Бичикте не айдылып калганыла тыҥ ла јилбиркебей јат. Је слердиҥ јерде сӱӱнчилӱ јарды улус канайып угат? Улус канайып та угуп турган болзо, Иегова бу иш божоп калды деп айтпаганча, бисти јарлазын деп кӱӱнзеп јат.

2 Иегованыҥ тургузып салган ӧйинде јарлаар иш токтоп калар, «ол тушта чак тӱгенер» (Матф. 24:14, 36). Бу ӧйди сакып тура, биске «колыҥа амыр бербе» * деп сӧстӧрди канайып бӱдӱрер керек? (Экклезиаст 11:6 кычырыгар *.)

3. Бу јӧрмӧлдӧ бис нени шӱӱжерис?

3 Ӧткӧн јӧрмӧлдӧ биске јакшы «улус тудаачылар» болорго не болужар деп шӱӱшкенис (Матф. 4:19). А бу јӧрмӧлдӧ кандый да кӱчтерге кӧрбӧй, јарлаарга шӱӱп алганысты тыҥыдарга биске не болужарын шӱӱжип ийерис. Анайда ок биске нениҥ учун: 1) эҥ учурлу ишти ундыбас керек; 2) чыдамкай болор керек ле 3) бӱдӱмјибисти нениҥ учун тыҥыдар керек деп билип аларыс.

ЭҤ УЧУРЛУ ИШТИ УНДЫБАГАР

4. Иегованыҥ берген јакылтазын баштапкы јерге тургузар керек деп, биске нениҥ учун ундыбас керек?

4 Иисус калганчы кӱндерде јӱрӱмниҥ айалгазы кандый болорын озолондыра айдып салган. Болотон айалга оныҥ ӱренчиктерин јарлаар иштеҥ туура апарар деп, ол билген. Оныҥ учун олорго: «Ойгу болыгар» — деп айткан (Матф.  24:42). Нойдыҥ јарын алынарга, улуска чаптыгын јетирген керектер биске де чаптыгын јетирердеҥ айабас (Матф. 24:37—39; 2 Петр 2:5). Оныҥ учун биске Иегованыҥ берген јакылтазын баштапкы јерге тургузар керек деп, ундыбас керек.

5. Јарлаар иштиҥ таркадыларын Апостолдордыҥ ижи 1:6—8 канайып кӧргӱзет?

5 Биске анчада ла бӱгӱн Каандык керегинде сӱӱнчилӱ јарды јарлаар керек. Иисустыҥ судурлаганыла, ол божоп калза, христиандар јарлаар ишти улалтып, оноҥ кӧп иш эдер (Иоанн 14:12). Је Иисус божоп каларда, оныҥ кезик ӱренчиктери ойто ло балык тудар ижин эдип баштаган. Кудай Иисусты тиргискен кийнинде, ол кайкал эдип, олорго кӧп балык тудуп аларга болушкан. Анайып ол бойыныҥ ӱренчиктерине «улус тудаачы» болотонын эҥ учурлу иш деп оҥдоорго болушкан (Иоанн 21:15—17). Иисус теҥериге кӧдӱрилер алдында бойыныҥ ӱренчиктерине оныҥ баштап салган јарлаар ижи јӱк ле Израильде эмес, јердиҥ јаказына да јетире болор деп айткан. (Апостолдордыҥ ижи 1:6—8 кычырыгар.) Канча јылдар ӧткӧн кийнинде Иисус «Кайраканныҥ кӱнинде» * не болорын кӧрӱлтеде кӧргӱскен. Бу кӧрӱлтеде Иоанн ангелдиҥ «кандый ла укка, ӱйеге, тилге ле калыкка» «мӧҥкӱлик Јакшылыкту Јарды» јарлап турганын кӧрӱп, алаҥ кайкаган (Ачыл. 1:10; 14:6). Айдарда, эм тура јарлаар иш токтоголокто бисти бастыра јердиҥ ӱстиле Иегова јарлазын деп кӱӱнзеп јат.

6. Јарлаар иш јаан учурлу деп ундыбаска, биске не болужар?

6 Јарлаар иш эҥ јаан учурлу деп ундыбаска, биске не болужар? Иегованыҥ биске сӱреен јаан болужын јетирип турганын шӱӱп сананганы болужар. Темдектезе, Кудайдыҥ болужынаҥ улам кӧгӱс курсак бисте  јеткилинче. Бу кепке базылган ла электронный бичиктер, аудио ло видеозаписьтер, анайда ок интернет-телевидение. Сананып ийзеер де, бистиҥ окылу сайттаҥ јетирӱни 1 000-наҥ кӧп тилдерге таап аларга јараар (Матф. 24:45—47). Политика, кудай јаҥ ла экономика јанынаҥ бӧлӱнип калган телекейде сегис миллионноҥ кӧп Кудайдыҥ ишчилери, кайда да јадып турган болзо, телекейлик карындаштыкка кирет. Анайып, 2019 јылдыҥ кандык айыныҥ 19 кӱнинде, пятницада бастыра јердиҥ ӱстинде Иегованыҥ Керечилери кӱнниҥ ӱлгерин шӱӱжерин видеозаписьте кӧргӧн. Ол ло кӱнниҥ эҥиринде 20 919 041 кижи Иисус Христостыҥ ӧлӱмин эске алынар Эҥирге келген. Бу кайкалды кӧрӱп, бу албатыныҥ ортозында болоры сӱреен јаан кӱндӱ! Бис бу керегинде сананып турзаас, Каандык керегинде јарды јарлаары эҥ учурлу иш деп ундыбай турарыс.

Иисус чындыкты улуска куучындаарына чаптыгын јетирген ончо немени јектеген (7 абзацты кӧрӱгер.)

7. Иисустыҥ теми јарлаар иш учурлу деп ундыбаска, биске канайып болужат?

7 Анайда ок јарлаар иш учурлу деп ундыбаска, биске Иисус Христостыҥ теми болужат. Иисус «чындыкты кереле[ерге]» чаптыгын јетирип турган ончо немени јектеген (Иоанн 18:37). Иисус Сатананыҥ ончо каандыктарды ла оныҥ магын берер деп ченеп айткан сӧзине кирбеген. Анайда ок улус оны каан эдип тургузарга турарда, Иисус анайып ла эткен (Матф. 4:8, 9; Иоанн 6:15). Ол байыырга албаданбаган ла калју улустыҥ истежӱзинеҥ коркыбаган (Лука 9:58; Иоанн 8:59). Апостол Павел христиандарды арып калбазын ла сӱри тӱшпезин деп, Христостыҥ темиле јӱрзин деп кӱӱнзеткен (Евр. 12:3). Бистиҥ бӱдӱмјибис ченелип турза, биске бу сӧстӧрди эске алып турар керек. Ол тушта бис эҥ учурлу ишти ундып салбазыс.

ЧЫДАМКАЙ БОЛУГАР

8. Чыдамкай болоры ол не ле биске нениҥ учун чыдамкай болор керек?

8 Чыдамкай кижи айалгалар солынып турза, токуналу болуп артат. Темдектезе, кандый бир уур-кӱчтиҥ аайы-бажына чыгарын эмезе бойыстыҥ амадубыстыҥ бӱдерин сакып турзаас, чыдамкай болоры сӱреен керектӱ. Судурчы Аввакум Иудада болгон базыныш токтоп калзын деп, тыҥ кӱӱнзеген (Авв. 1:2). Иисустыҥ ӱренчиктери олорды Римниҥ базыныжынаҥ јайымдайтан Каандык удабас ла келер деп иженген (Лука 19:11). А бис дезе Кудайдыҥ Каандыгы јаманды јоголтып, јаҥы чындык телекейди тургузарын сакып јадыс (2 Петр 3:13). Је биске Иегованыҥ тургузып салган ӧйи келгенче, чыдамкай болор керек. Иегова бисти чыдамкай болорына канайып ӱредип турганын сананып ийектер.

9. Иегова чыдамкай деп, бисти не бӱдӱмјилейт?

9 Иегова чыдамкай болорыныҥ толо кемдӱ темин кӧргӱзет. Темдектезе, ол Нойго ковчег тударга ла калју телекейдиҥ учы јууктап келеткенин улуска айдарга ӧйди јеткилинче берген (1 Петр 3:20; 2 Петр 2:5). Содом ло Гоморраныҥ кинчеги ажынып калган улузын јоголтор деп Иегованыҥ чыгарган јӧбине Авраам санааркап сурактар берерде, Кудай оны лаптап уккан (Баш. 18:20—33). Анайда ок канча чактардыҥ туркунына Иегова чындык эмес Израиль албатыга сӱреен чыдамкай болгон! (Неем. 9:30, 31). Бӱгӱн бис Кудайдыҥ чыдамкайын база кӧрӱп јадыс. Иегова бойына јууктадып турган улуска «кинчегин алын[зын]» деп ӧй берип јат (2 Петр 3:9; Иоанн 6:44; 1 Тим. 2:3, 4). Иегованыҥ теми улуска јарлап, олорды ӱредип турзаас, бисти чыдамкай болорго кӱӱнзедет. Анайда ок Иегова бисти чыдамкай болорына оныҥ Сӧзиндеги бичилген бир темниҥ болужыла ӱредет.

Ижистиҥ једимин кӧрӧргӧ турган болзоос, биске кыраачы чылап, чыдамкай болуп, албаданып иштеер керек (10, 11 абзацтарды кӧрӱгер.)

10. Иаков 5:7, 8-теги јер ишчиниҥ теминеҥ бис неге ӱренип јадыс?

 10 Иаков 5:7, 8 кычырыгар. Кыраачыныҥ теми бисти чыдамкай болорго ӱредет. Кезик ӧзӱмдер тӱрген ӧзӱп чыгат. Је олордоҥ тӱжӱм јууп аларга, кӧп саба ӧзӱмдерге кӧп ӧй керек болуп јат. Израильде кыра ижи алты ай кире улалатан. Кӱскиде эрте јааштардыҥ кийнинде кыраачы јалаҥдарын ӱрендеген. Јаскыда орой јааштардыҥ кийнинде тӱжӱмин јуунадатан (Марк 4:28). Биске кыраачы ла чылап, чыдамкай болор керек. Је бу јеҥил эмес болордоҥ айабас.

11. Чыдамкай болоры јарлаар иште биске канайып болужат?

11 Кӧп сабада толо кемдӱ эмес улус ижиниҥ једимин тӱрген ле кӧрӧргӧ кӱӱнзеп јадылар. Је ӧзӱм тӱжӱм берзин деп, оны јаантайын кичеер керек. Озо баштап, јерди казып, кӱйбӱредер керек, оноҥ ӱренди отургызып, оны улам сайын сугарып, одоп турар керек. Ӱренчиктер белетейтен иште база албаданар керек. Агару Бичик ӱренип турган улуска јӱректериндеги чӧп ӧлӧҥгӧ тӱҥей јаман кӧрӧрин ле неме керексибезин јоголтып салзын деп болужарга, биске ас эмес ӧй керек болуп јат. Јарлаар иште кезик улус бисти укпай турза, чыдамкай болгоныс биске кунукпаска болужат. Бисти угуп та турза, биске база чыдамкай болор керек. Бис ӱренип турган улусты кӧгӱс јанынаҥ ӧссин деп албадап болбозыс. Кезикте Иисустыҥ ӱренчиктери де оныҥ неге ӱредип турганын јетире оҥдобогон (Иоанн 14:9). Ундыбай турактар: бис јӱк ле отургызып ла сугарып јадыс, је ӧскӱрип турганы Кудай (1 Кор. 3:6).

12. Керечил эмес тӧрӧӧндӧриске канайып чыдамкай болор керек?

12 Керечил эмес тӧрӧӧндӧриске јарлап турзаас, чыдамкай болорго, јеҥил эмес болот. Бу учуралда биске Экклезиаст 3:1, 7-деги принцип болужар: «унчукпай јӱретен ӧй бар, айдатан ӧй бар». Бис тӧрӧӧндӧриске сӧс айтпастаҥ јакшы керектерисле кере  берер аргалу. Је бу ӧйдӧ олорго чындык керегинде куучындаарга, биске белен болор керек (1 Петр 3:1, 2). Бис јарлаар ла ӱренчиктер белетеер иште эрчимдӱ туружарга кӱӱнзеп јадыс. Је ончозына, ол тоодо тӧрӧӧндӧриске чыдамкай болор керек ундыбас керек.

13, 14. Бисти чыдамкай болорына ӱредип турган Иегованыҥ ишчилериниҥ темдерин куучындап беригер.

13 Анайда ок чыдамкай болорго, Иегованыҥ чындык ишчилериниҥ темдеринеҥ ӱренип аларга јараар. Мындый ишчилердиҥ ортозында судурчы Аввакум ла апостол Павел. Аввакум јаманды токтоп калзын деп тыҥ кӱӱнзеген де болзо, чыдамкай болгон. Ол: «Каруулчы шибееге чыгып, каруулда турарым» — деп айткан (Авв. 2:1). Павел дезе јердеги ижин божодып, теҥеридеги кайралын аларга тыҥ кӱӱнзеген. Је ол чыдамкай болуп, «сӱӱнчилӱ јарды сӱӱнип [«јазап», ЈТ] јарлыкта[ган]» (Ап. ижи 20:24).

14 Је эмди Галаад Сургалды божоткон эш-нӧкӧрлӧрдиҥ темин кӧрӱп ийектер. Олорды Иегованыҥ Керечилери ас, кӧп саба улузы христиан јаҥды јаҥдабай турган ороонго иштезин деп кӧстӧгӧн. Бу ороондо Агару Бичик ӱренетен улус табылбай туратан. А олордыҥ Галаад Сургалда кожо ӱренген ака-эјелери олорло Агару Бичикти ӱренип турган улустыҥ ончозы сууга чӧҥӱрилет деп, сӱӱнчилӱ учуралдар ийип туратан. Је андый да болзо, бу эш-нӧкӧрлӧр улус сӱӱнчилӱ јарды јакшы укпай да турган болзо, чыдамкай болуп, оноҥ ло ары јарлап туратан. Олорго ижи једимдӱ эмес деп билдирген. Је сегис јылдыҥ бажында олордыҥ ижиниҥ једими кӧрӱне берген. Олорло Агару Бичик ӱренген ӱй кижи сууга чӧҥӱрилген. Судурчы Аввакумныҥ, апостол Павелдиҥ ле бу эш-нӧкӧрлӧрдиҥ темдери незиле тӱҥей? Иегованыҥ бу чындык ишчилери олорго берилген јакылтаны чӧкӧбӧй, оноҥ ло ары бӱдӱрип, колына амыр бербеген. Иегова олорды чыдамкайы учун кайралдаган. Айдарда, «бӱдӱп, узак чыдажып, Кудайдыҥ берер болгонын энчиленип турган улустаҥ» тем алактар (Евр. 6:10—12).

БӰДӰМЈИГЕРДИ ТЫҤЫДЫГАР

15. Бӱдӱмјибис бисти јарлаарга, канайып кӱӱнзедет?

15 Бис не керегинде јарлап турганыска бӱдӱп јадыс. Оныҥ учун сӱӱнчилӱ јарды канча ла кире кӧп улуска куучындаарга кӱӱнзейдис. Бис Кудайдыҥ Сӧзинде бичилген сӧстӧргӧ бӱдӱп јадыс (Сар. 119:42; Иса. 40:8). Библиялык судурлар канайып бӱдӱп турганын ла Агару Бичиктеҥ улам улустыҥ јӱрӱми јакшы јанындӧӧн канайып солынып турганын бойыстыҥ кӧзисле кӧрӧдис. Бу ончо неме Каандык керегинде сӱӱнчилӱ јарды кажы ла кижиге куучындаар керек деп, бисти бӱдӱмјилеп јат.

16. Сарын 46:1—3-ле болзо, Иеговага ла Иисуска бӱдӱп турганыс јарлаарга бисти канайып кӱӱнзедет?

16 Анайда ок бис сӱӱнчилӱ јарды ачкан Иеговага ла оныҥ теҥериде Каандыгында каан эдип тургузылган Иисуска бӱдӱп јадыс (Иоанн 14:1). Јӱрӱмисте не де болуп турза, Иегова јаантайын бистиҥ «коруланатан јерис ле ийде-кӱчибис» болор. (Сарын 46:1—3 кычырыгар *.) Анайда ок Иисус Иегованаҥ алган јаҥын ла ийде-кӱчин тузаланып, теҥеридеҥ јарлаар ишле башкарып турган деп, бис алаҥзыбай јадыс (Матф. 28:18—20).

17. Биске нениҥ учун оноҥ ло ары јарлаар керек деп кӧргӱзип турган учурал куучындап беригер.

17 Бистиҥ бӱдӱмјибис јарлаар иште албаданып турганыска Иегова алкыжын јетирер  деп алаҥзыбаска болужат. Кезикте ол мыны сакыбаган јанынаҥ эдет (Эккл. 11:6). Темдектезе, кажы ла кӱн бистиҥ стендтиҥ ле бичиктерлӱ тележканыҥ јанынаҥ муҥдар тоолу улус ӧдӧт. Јарлаар иштиҥ мындый бӱдӱми једимдӱ болот по? Эйе. 2014 јылдыҥ кӱчӱрген айыныҥ «Бистиҥ агару ижибисте» Иегованыҥ Керечилери керегинде реферат бичиирге сананган университеттиҥ бир студент кызы керегинде айдылган. Ого Каандыктыҥ Туразын табарга келишпеген, је ол университеттиҥ јанында бистиҥ бичиктерлӱ столды кӧрӱп ийген. Бистиҥ ака-эјелер ого рефератка керектӱ материалдар берген. Кийнинде ол кыс сууга чӧҥӱрилген ле эмди текши пионер болуп иштейт. Мындый учуралдар бисти оноҥ ло ары јарлаарга кӱӱнзедет, не дезе, Каандык керегинде јарды угатан улус эмди де бар деп кӧргӱзет.

КОЛООРГО АМЫР БЕРБЕСКЕ, БЕК САНАНЫП АЛЫГАР

18. Каандык керегинде јарлаар иш Иегованыҥ тургузып салган ӧйинде токтоор деп, бис нениҥ учун алаҥзыбай јадыс?

18 Каандык керегинде јарлаар иш тургузылган ӧйдӧ токтоор деп алаҥзыбай јадыс. Нойдыҥ кӱндеринде не болгонын сананып ийектер. Иегова ӧйлӧ дӧ башкарып турганын кӧргӱскен. Кудай чайыктаҥ 120 јыл кире озо, оныҥ башталар ӧйин тургузып салган. Канча да јылдар ӧткӧн кийнинде, Кудай Нойго ковчег тутсын деп јакару берген. Ной 40—50 јылдыҥ туркунына колына амыр бербей иштеген. Улус оны укпаган да болзо, ол келип јаткан тӱбек керегинде оноҥ ло ары куучындаган. Ной бу ишти Иегова тындуларды ковчегке кийдирер ӧй једип келди деп айтпаганча эткен. Оноҥ чике тургузылган ӧйдӧ Иегова «Нойдыҥ кийнинеҥ ковчегтиҥ эжигин јаап ийген» (Баш. 6:3; 7:1, 2, 16).

19. Колыска амыр бербей турзаас, неде алаҥзыбазыс?

19 Удабас Иегова Каандык керегинде јарлаар иш токтоп калды деп айдар. Мыныҥ кийнинде ол Сатананыҥ системазын јоголтып, чындык јаҥы телекей тургузар. А ол ӧйгӧ јетире бойыныҥ колына амыр бербеген Нойдоҥ, Аввакумнаҥ ла Кудайдыҥ ӧскӧ дӧ ишчилеринеҥ тем алып јӱректер. Је эм тура эҥ учурлу ишти ундыбай турактар, чыдамкай болуп, Иеговага ла оныҥ берген сӧзине бӱдӱмјибисти тыҥыдып турактар.

75 КОЖОҤ «Бу мен! Мени ий»

^ 5 абз. Ӧткӧн јӧрмӧл Агару Бичикти ӱренип, кӧгӱс алтамдар эдип турган улусты Иисустыҥ улус тудаачы болзын деп кычыртузын алынарга кӱӱнзеткен. Бу јӧрмӧлдӧ Иегова Каандык керегинде јарлаар иш токтоп калды деп айтпаганча, јаҥы да, ченемелдӱ де јарчылар бу иште туружарга шӱӱп алганын канайып тыҥыдар аргалу деп шӱӱжерис.

^ 2 абз. ЈАРТАМАЛ. Бу јӧрмӧлдӧ «колыҥа амыр бербе» деген сӧстӧр Иегова јарлаар ишти токтоп калды деп айтпаганча, биске јарлаар керек деп кӧргӱзет.

^ 2 абз. Экклезиаст 11:6: «Ӱренди эртен тура отургызып, эҥирге јетире колыҥа амыр бербе, нениҥ учун дезе ӱрен кайдаҥ чыгып келерин — ондо бо, мында ба эмезе онызы ба, мынызы ба,— билбезиҥ».

^ 5 абз. Кайраканныҥ кӱни Иисус 1914 јылда каан болуп отурарда башталган ла бу кӱн оныҥ Муҥјылдыкка башкарар ӧйиниҥ учына јетире улалар.

^ 16 абз. Сарын 46:1—3: «Кудай — бистиҥ коруланатан јерис ле ийде-кӱчибис. Тӱбектиҥ ӧйинде алып турган болужыс. Оныҥ учун јер солынза да, кырлар талайдыҥ тӱбине тӱшсе де коркыбазыс. Талай чайбалып кӧбӱктелзе де, толкулар кырларды силкизе де коркыбазыс».