КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА) Кичӱ изӱ ай 2020

Ӱренетен чыгарма (куран ай 3—30, 2020 јыл).

«Адыҥ Сениҥ агарулалзын»

23 ӱренетен јӧрмӧл (куран ай 3—9, 2020 јыл). Улустыҥ ла ангелдердиҥ алдында ачык кандый сурак турат? Бу суракка нениҥ учун јаан ајару эдер керек? Бис бу суракка канайып туружадыс? Бу теманы оҥдоп турзаас, Иеговала колбуларыс бек болор.

«Бастыра јӱрегимле сениҥ адыҥнаҥ айап јӱрерге болуш»

24 ӱренетен јӧрмӧл (куран ай 10—16, 2020 јыл). Бу јӧрмӧлдӧ бис Давидтиҥ мӱргӱӱлин кӧрӧрис. Бу мӱргӱӱл Сарын 86:11, 12 бичилген. Кудайдыҥ адынаҥ коркыыры дегени нени темдектейт? Бис недеҥ улам Кудайдыҥ адынаҥ коркып јадыс? Кудайдаҥ коркып турганыс бисти ченелтелердеҥ канайып корулайт?

Кычыраачылардыҥ сурактары

Агару тынныҥ тӱжӱмине јӱк ле Галаттарга 5:22, 23-те бичилген тогус кылык-јаҥ кирет пе?

«Мен бойымныҥ койлорымды бойым бедиреерим»

25 ӱренетен јӧрмӧл (куран ай 17—23, 2020 јыл). Кӧп јылдардыҥ туркунына Иеговага чындык иштеген кезик ака-эјелер нениҥ учун јарлабай да, јуунныҥ туштажуларына да јӱрбей барган? Иегова олорго кандый кӧрӱмдӱ? Эмди бу сурактарды шӱӱжип ийектер, анайда ок библиялык ӧйлӧрдӧ Иегова оноҥ канча да кире ӧйгӧ ырап калган улуска канайып болушканын ла бу бисти неге ӱредет деп кӧрӱп ийектер.

«Меге кайра келигер»

26 ӱренетен јӧрмӧл (куран ай 24—30, 2020 јыл). Иегова јуундарга ла јарлаар ишке јӱрбей барган бойыныҥ ишчилерин: «Меге кайра келигер — деп кычырат. А бистер бу кычыруны угуп, Иеговага кайра јанып келерге турган ака-эјелерге болужар аргалу. Олорго канайып болужарын кӧрӱп ийектер.