Тӧс материалдарга кӧчӧр

«Каруулчы шибее» ле «Пробудитесь!» деп журналдар

Слер Агару Бичикке тӧзӧлгӧн бистиҥ журналдарды јӱстер тилдерге чыгарып алар аргалу, ол тоодо жестовый тилге. «Каруулчы шибее» деген журнал телекейде болуп турган керектердиҥ учурын библиялык судурлар канайып јартап турганын кӧргӱзет. Ол Кудайдыҥ Каандыгы керегинде јетирӱзиле улуска ижемји берип, Иисус Христоско бӱдерин тыҥыдат. «Пробудитесь!» деген журналда јӱрӱмниҥ кӱчтери ле олордыҥ аайына канайып чыгары шӱӱжилет. Анайда ла ок, бу журнал Эҥ Бийик Јайаачыга ла јерде рай эдерге турган оныҥ амадузына бӱткенисти тыҥыдарга болужат.

Бу тилге кандый журналдар кандый форматтарга барын кӧрӱп ийерге, тилдердиҥ ортозынаҥ тилди талдап, Бедрелте деп кнопканы јапазып ийигер.

 

БӰДӰМИ

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)