Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 10 УРОК

Чын кудай јаҥды канайып табар?

Чын кудай јаҥды канайып табар?

1. Кудай јаҥдардыҥ јӱк ле бирӱзи чын болор керек пе?

«Тӧгӱн јарлыкчылардаҥ чеберленигер» (МАТФЕЙ 7:15).

Иисус ӱренчиктерин јӱк ле бир чын кудай јаҥ бар деп ӱреткен. Чын кудай јаҥды ӱргӱлји јӱрӱмге апарып јаткан јолго тӱҥейлеерге јараар. Иисустыҥ айтканыла болзо, мындый јолды ас улус табат (Матфей 7:14). Кудайга јӱк ле Агару Бичикке тӧзӧлӧнгӧн бажырыш јарап јат. Кудайдыҥ бастыра чындык ишчилери бир чындык Кудайга бӱдӱп, бир кудай јаҥ јаҥдайт. (Иоанн 4:23, 24; 14:6; Ефестегилерге 4:4, 5 кычырыгар.)

«Кудайга ончо кудай јаҥдар јарап турган ба?» деген видео.

2. Иисус тӧгӱн христиандар керегинде нени айткан?

«Олор Кудайды билерис дешкилейт, эдип јӱргендериле Оноҥ јана тӱшкилейт» (ТИТКЕ 1:16).

Иисус христиан јаҥды булгап салатан тӧгӱн судурчылар табылар деп, озодоҥ айдып салган. Кезикте олорды чын христиандардаҥ ылгаштырарга јеҥил болбой јат. Нениҥ учун дезе андый улус бойлорын Христостыҥ ӱренчиктери деп аданып, серкпелерин христиан серкпелер деп адайт. Андый болзо, чын христиандарды канайып таныыр? Агару Бичикте айдылганыла болзо, јӱк ле чын кудай јаҥныҥ улузы јакшы тӱжӱм экелет. Олордыҥ јакшы тӱжӱми керектеринеҥ ле кылык-јаҥынаҥ кӧрӱнет. (Матфей 7:13—23 кычырыгар.)

3. Кудайдыҥ чындык ишчилерин канайып таныыр?

Кудайдыҥ чындык ишчилери незиле аҥыланып турганын кӧрӱп ийектер.

  • Чындык христиандар Агару Бичикти Кудайдыҥ Сӧзи деп бӱдӱп јат. Олор библиялык принциптерле јӱрерге албаданат. Мынызыла чын кудай јаҥ, улустыҥ кӧрӱм-санаазына тӧзӧлӧнип турган кудай јаҥдардаҥ чек башка болот (Матфей  15:7—9). Чындык христиандар бойлоры да улусты ӱреткени аайынча јӱрет. (Иоанн 17:17; 2 Тимофейге 3:16, 17 кычырыгар.)

  • Христостыҥ чындык ӱренчиктери Кудайдыҥ ады — Иегова деп ачат. Иисус јаантайын Кудайдыҥ адын тузаланганыла Адазыныҥ адын мактаган. Ол улуска Кудай керегинде билип аларга болушкан, анайда ок олорды Кудайдыҥ ады агарулалзын деп мӱргӱӱрине ӱреткен (Матфей 6:9). Слердиҥ јереерде Кудайдыҥ ады керегинде кемдер куучындайт? (Исаия 42:8; Иоанн 17:26 кычырыгар.)

  • Чындык христиандар Кудайдыҥ Каандыгы керегинде јарлап јат. Кудай Иисусты Каандык керегинде сӱӱнчилӱ јарды јарлазын деп ийген. Нениҥ учун дезе кижиликтиҥ кӱчтериниҥ аайы-бажына јӱк ле Иисус башкарып турган Кудайдыҥ Каандыгы чыгар аргалу. Иисус бу Каандык керегинде бастыра јӱрӱмине, керек дезе калганчы тыныжына да јетире куучындаган (Лука 4:43; 8:1; 23:42, 43). Оныҥ ӱренчиктери бу Каандык керегинде база јарлаар деп, Иисус айткан. Кудайдыҥ Каандыгы керегинде кандый кудай јаҥныҥ улузы куучындап јат? (Матфей 24:14 кычырыгар.)

  • Иисустыҥ ӱренчиктери бу калју телекейге киришпей јат. Олорды политикага ла забастовкаларга турушпай турганыла танып ийерге јараар (Иоанн 17:16; 18:36). Бого коштой олор бийик нормаларла јӱрет, анайда ок бу телекейдиҥ јаман керектерине турушпай јат ла кӧрӱм-санаазын алынбай јат. (Иаков 4:4 кычырыгар.)

  • Чындык христиандар бой-бойын сӱӱп јат. Олор Агару Бичиктиҥ болужыла, кандый ла укту улусты тооп турарга ӱренип алган. Тӧгӱн кудай јаҥдар јуу-согуштарга јӧмӧжип јат, је чындык христиандар мындый керектерге бир де турушпай јат (Михей 4:1—3). Анайда ок олор бойыныҥ ӧйин ле акча-јӧӧжӧзин улуска болужарга ла олорды токунадарга тузаланат. (Иоанн 13:34, 35, ЈК 2003; 1 Иоанн 4:20 кычырыгар.)

4. Чын кудай јаҥды табып аларга нени эдер керек?

Кандый кудай јаҥныҥ ончо ӱредӱлери Агару Бичикке тӧзӧлӧнӧт? Кандый кудай јаҥ Кудайдыҥ адын јарлайт? Кандый кудай јаҥ кижиликтиҥ кӱчтериниҥ аайына јӱк ле Кудайдыҥ Каандыгы чыгар аргалу деп айдат? Кандый кудай јаҥныҥ улузы бой-бойын сӱӱп јат ла јуу-согуштарга турушпай јат? Слердиҥ санаагарла болзо, бу сурактарга кандый кудай јаҥ келижип јат? (1 Иоанн 3:10—12, ЈК 2003 кычырыгар.)