Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 5 УРОК

Кудай јерди кандый амадулу јайаган?

Кудай јерди кандый амадулу јайаган?

1. Кудай јерди нениҥ учун јайаган?

Иегова јерди улуска јайаган. Јер — бистиҥ айылыбыс болот. Баштапкы улус, Адам ла Ева, теҥериде јадар эдип јайалбаган. Теҥеридеги јӱрӱмге Кудай ангелдерди јайаган (Иов 38:4, 7). Улусты дезе, Кудай сӱрекей јараш Эдем садта, райда, јатыргызып койгон (Башталганы 2:15—17). Иегова баштапкы улусты ла олордыҥ бала-барказын ӧлӱм кӧрбӧй, јерде ӱргӱлјиге јӱрзин деп кӱӱнзеген. (Сарын 37:29; 115:16 кычырыгар.)

Озо баштап рай јӱк ле Эдем садта болгон. Соондо баштапкы улус балдарлу болуп, бастыра јерди толтырып салар эди. Анайып бастыра јер сӱрекей јараш сад болуп калар эди (Башталганы 1:28) Айдарда, јер качан да јоголбос. Ол јажын-чакка бистиҥ айылыбыс болор. (Сарын 104:5 кычырыгар.)

«Кудай јерди нениҥ учун јайаган?» деген видеоны кӧрӱгер.

2. Бӱгӱнги јер нениҥ учун рай эмес?

Адам ла Ева Кудайга удура тӱймеен кӧдӱрерде, Иегова олорды Эдем садтаҥ чыгара сӱрӱп ийген. Анайып, рай јылыйып калган. Оноҥ ло бери јерле калју улус башкарат. Райды, кижиликтиҥ тӱӱкизин кӧрзӧ, кем де орныктырып болбогон. (Башталганы 3:23, 24 кычырыгар.)

Је Иегова јерди рай эдетен амадузын ундып салган ба? Јок! Кудайдыҥ ийде-кӱчи сӱрекей јаан. Оныҥ учун бойыныҥ амадузын бӱдӱрерге, ого кем де чаптыгын јетирип болбос (Исаия 45:18). Иегова кижилик аайынча амадузын бӱдӱрип салар, ол тушта јердеги рай орныктырылып калар деп, алаҥзыбай јадыс. (Сарын 37:11, 34 кычырыгар.)

3. Јер канайып ойто Рай болуп калар?

Јер, Иисустыҥ башкарган ӧйинде, ойто Рай болуп калар. Иисус озо баштап, Кудайдыҥ ангелдерин Армагеддон јуу-согушка апарып, Кудайга удурлажып тургандардыҥ ончозын  јоголтып салар. Оноҥ ол Сатананы 1 000 јылга кынјылап койор. Је Кудайдыҥ ишчилери бу јоголтышты ӧдӱп чыгар, нениҥ учун дезе олор Иисустаҥ башкарту алып, оныҥ корузында артар. Анайып, олор јердеги Райда ӱргӱлјиге јӱрер. (Ачылта 20:1—3; 21:3, 4 кычырыгар.)

4. Кыйын-шыра качан токтоор?

Кудай јерди јаманнаҥ качан арутаар? Мыны билип аларга, Иисустыҥ бу ӧй керегинде айткан «темдегин» кӧрӱп ийер керек. Бӱгӱнги телекейдиҥ айалгазын кӧрзӧ, кижилик јаан тӱбектиҥ алдында јадат. Мынаҥ, «чак тӱгенердиҥ» ӧйинде јадып турганыс кӧрӱнет. (Матфей 24:3, 7—14, 21, 22 кычырыгар.)

Иисус Каан болуп Муҥјылдыкка башкарза, јердеги ончо кыйын-шыраны јоголтып салар (Исаия 9:6, 7; 11:9). Анайда ок ол, Кудайды сӱӱп турган улусты кинчектеҥ айрып койор. Анайып, Кудай Иисус ажыра улуска оорубай, карыбай ла божобой јӱретен арга берер. (Исаия 25:8; 33:24 кычырыгар.)

5. Райда кемдер јадар?

Каандыктыҥ Туразында слер Кудайды сӱӱп турган ла оныҥ јасактарынаҥ ӱренерге турган улуска туштаарыгар

Райда Кудайга сӧсуккур улус јадар (1 Иоанн 2:17). Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине јобош ло ӱренерге белен улусты бедиреп, олорго Кудайдыҥ најылары болорго болушсын деп јакарган. Бӱгӱнги кӱнде Иегова миллиондор тоолу улусты јердеги Райда јадарга белетеп јат (Софония 2:3). Иегованыҥ Керечилериниҥ јуулыжып турган Каандыктыҥ Тураларында ада-энелер ле эш-нӧкӧрлӧр бойыныҥ молјуларын оноҥ јакшы бӱдӱрерге ӱренет. Ада-энелер балдарыла кожо Кудайга бажырып, Агару Бичиктеги билгирлер олордыҥ јӱрӱмин эмди ле канайып јакшы јанына солыыр аргалу деп билип алат. (Михей 4:1—4 кычырыгар.)