Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 13 УРОК

Кудай јаҥла не болор?

Кудай јаҥла не болор?

1. Бастыра кудай јаҥдар јакшы ба?

Кажы ла кудай јаҥда Кудайга акту јӱрегинеҥ бӱдӱп турган улус бар. Кудайдыҥ андый улуска болужарга турганын билерге кандый јакшы. Је канча чактардыҥ туркунына кудай јаҥдардыҥ улузы коркышту јаман керектер эткен (2 Коринфтегилерге 4:3, 4; 11:13—15). Бӱгӱнги кӱнде кудай јаҥнаҥ улам терроризм, геноцид, јуу-согуш ла балдар албадаш болот. Кудайга акту јӱрегинеҥ бӱдӱп турган улус мындый айалганы кӧрӱп, санааркап јат. (Матфей 24:3—5, 11, 12 кычырыгар.)

Чын кудай јаҥ Кудайды мактайт, је тӧгӱн кудай јаҥ дезе, Кудайды јамандап јат. Тӧгӱн кудай јаҥ Агару Бичикте бичилбеген немеге ӱредет. Темдектезе, Кудай керегинде ле ӧлӱм керегинде тӧгӱн таркадат. Је Иегова улусты чынды билзин деп кӱӱнзеп јат. (Экклезиаст 9:5, 10; 1 Тимофейге 2:3—5 кычырыгар.)

2. Кудай јаҥла не болор?

Сатананыҥ телекейин сӱӱп турган улус, Кудайды сӱӱйдибис деп экијӱстенип јат (Иаков 4:4). Је Кудайды кем де тӧгӱндеп болбос. Агару Бичикте бастыра тӧгӱн кудай јаҥдар «Улу Вавилон» деп адалат. Вавилон — Чайыктыҥ кийнинде тӧгӱн кудай јаҥ башталган јебрен кала. Удабас Кудай тӧгӱн кудай јаҥдарды јаргылап, кенетийин јоголтып салар. Нениҥ учун дезе олор улусты тӧгӱндеп, базынып јат. (Ачылта 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 кычырыгар.)

Је база бир јакшы јетирӱ бар. Иегова тӧгӱн кудай јаҥдарда јӱрген ачык јӱректӱ улусты ундыбаган. Ол андый улусты чындыкка ӱредип, тӧгӱн кудай јаҥнаҥ чыгарып јат. (Михей 4:2, 5 кычырыгар.)

 3. Кудайга акту јӱрегинеҥ бӱдӱп турган улуска нени эдер керек?

Чын кудай јаҥ улуска эптӱ-јӧптӱ јӱрерге болужат

Иегова чындыкты билерге ле јакшыны эдерге турган улусты баалап јат. Ол, андый улусты тӧгӱн кудай јаҥнаҥ чыксын деп кӱӱнзедет. Кудайды сӱӱп турган улус оны сӱӱндирерге ле јӱрӱмин солыырга белен. (Ачылта 18:4 кычырыгар.)

Баштапкы чакта, Кудайды акту јӱрегинеҥ сӱӱген улус Иисустыҥ элчилеринеҥ сӱӱнчилӱ јарды угуп, сӱӱнип алынган. Олор Кудайдыҥ табы аайынча јӱрӱп баштаарда, јӱрӱмниҥ учурын оҥдоп, келер јӱрӱмге ижемји алган. Бу христиандар биске јакшы тем. Олор сӱӱнчилӱ јарды алынып, јӱрӱмин Иеговага учурлаган. (1 Фессалоникадагыларга 1:8, 9; 2:13 кычырыгар.)

Иегова тӧгӱн кудай јаҥнаҥ айрыларга турган улусты бойыныҥ билезине кычырып јат. Слер Кудайдыҥ акту јӱрегинеҥ айткан кычырузын алынзагар, оныҥ јуук најызы болуп калараар, анайда ок оныҥ ишчилеринеҥ кӧп јакшы најылар таап аларыгар. Келер ӧйдӧ дезе, слерге ӱргӱлји јӱрӱм берилер. (Марк 10:29, 30; 2 Коринфтегилерге 6:17, 18 кычырыгар.)

4. Кудай улусты канайып јайымдаар?

Удабас ла Кудай тӧгӱн кудай јаҥды јоголтып салар. Анайып улус базыныштаҥ јайымдалар. Тӧгӱн кудай јаҥ улусты база качан да тӧгӱндеп, бӧлӱп болбос. Ол тушта бастыра улус сок јаҥыс чын Кудайга бир биледий бажырар. (Ачылта 18:20, 21, ЈТ; 21:3, 4 кычырыгар.)