Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 8 УРОК

Кудай кыйын-шыраны ла јаманды нениҥ учун токтотпой турган?

Кудай кыйын-шыраны ла јаманды нениҥ учун токтотпой турган?

1. Јаман кайдаҥ келген?

Кудайдыҥ узак ӧйгӧ кижиликтиҥ башкарузын токтотпой турганы, улусты кӱчтериниҥ аайына чыгып болбос деп, јарт кӧргӱзип јат

Јердиҥ ӱстинде болуп турган јаман Сатананыҥ баштапкы тӧгӱнинеҥ башталган. Сатана озо баштап толо кемдӱ ангел болгон, је оноҥ «чындыкта артып болбогон» (Иоанн 8:44, ЈТ). Ол улусты Кудайга эмес, је бойына бажыртарга кӱӱнзеген. Оныҥ учун ол баштапкы ӱй кижини, Еваны, Кудайды укпазын деп тӧгӱндеп ийген. Адам дезе, Еваныҥ сӧзине кире берерде, кыйын-шыра ла ӧлӱм башталган. (Башталганы 3:1—6, 19 кычырыгар.)

Сатана Еваны Кудайдыҥ јакарузын укпазын деп бӱдӱмјилеп, Кудайга удура тӱймеен кӧдӱрген. Улустыҥ кӧбизи Сатанага биригип, Кудайдыҥ башкарузына багынбай барган. Анайып, Сатана «бу телекейдиҥ кааны» болуп калган. (Иоанн 14:30; 1 Иоанн 5:19 кычырыгар.)

2. Кудайдыҥ јайаандарында једикпес болгон бо?

Кудайдыҥ эткен керектеринде бир де једикпес болбой јат. Оныҥ учун улус ла ангелдер, јайалганынаҥ ла бери, бир де јастырбай, Кудайга сӧсуккур болор аргалу болгон (Јаҥды такыганы 32:4, 5). Је Кудай биске јайым берген, оныҥ учун кандый бир айалгада нени эдерин бис бойыс кӧрӱп јадыс. Бу јайым, Кудайга акту јӱрегистеҥ сӧсуккур болотон арга берет. (Иаков 1:13—15; 1 Иоанн 5:3 кычырыгар.)

3. Кудай нениҥ учун эмдиги ӧйгӧ јетире јаманды токтотпой јат?

Иегова башкарузына удура кӧдӱрилген тӱймеенди эм тура токтотпой јат. Нениҥ учун дезе, анайып, улус Кудайдыҥ башкарузы јогынаҥ качан да ырысту болбос деп, јарт кӧрӱне берер (Экклезиаст 7:29; 8:9). Бу сӧстӧрдиҥ чыны кижиликтиҥ 6 000 јыл јӱрген тӱӱкизинеҥ јарт кӧрӱнип јат. Бир де башкараачы  јуу-согушты, кыйын-шыраны, оору-јоболды токтодып болбогон. (Иеремия 10:23; Римдегилерге 9:17 кычырыгар.)

Кижиниҥ башкарганы кыйын-шыра экелет, је Кудайдыҥ башкарузы дезе, ырыс экелет (Исаия 48:17, 18). Оныҥ учун Иегова удабас кижиликтиҥ кандый ла башкарузын јоголтып салза, јердиҥ ӱстинде јӱк ле Иегованыҥ башкарузын талдаган улус јадар (Исаия 11:9). (Даниил 2:44 кычырыгар.)

«Кудай кыйын-шыраны нениҥ учун токтотпой турган?» деген видеоны кӧрӱгер.

4. Кудайдыҥ чыдамкайы кандый арга ачкан?

Сатананыҥ айтканыла болзо, Иеговага кем де акту јӱрегинеҥ бажырбас. Слер Сатананыҥ сӧстӧрин кӧк тӧгӱн деп кӧргӱзерге кӱӱнзейдеер бе? Эйе болзо, слерде андый арга бар! Иегованыҥ чыдамкайынаҥ улам, бистиҥ кажыбыста ла улустыҥ башкарузын ол эмезе Кудайдыҥ башкарузын талдап алатан арга бар. Кемниҥ башкарузын талдап алганыс јӱрӱмистеҥ кӧрӱнип јат. (Иов 1:8—12; Укаа сӧстӧр 27:11 кычырыгар.)

5. Кудайдыҥ башкарузын канайып талдап алар?

Бис Кудайдыҥ башкарузын талдап турганыс па деп, бистиҥ керектеристеҥ кӧрӱнип јат

Кудайдыҥ башкарузын талдап аларга, Кудайдыҥ Сӧзине, Агару Бичикке, тӧзӧлӧнгӧн чындык кудай јаҥды табып алала, оныҥ ӱредӱлери аайынча јӱрер керек (Иоанн 4:23). Сатананыҥ башкарузын јектеп саларга, политикага киришпес ле јуу-согушка турушпас керек. Нениҥ учун дезе Иисус та анайып эткен. (Иоанн 17:14 кычырыгар.)

Сатана бойыныҥ јаҥын, балыр јӱрӱмди ле ӧскӧ дӧ јаман керектерди јакшы эдип кӧргӱзерге тузаланат. Бис андый јӱрӱмди јаратпай турган болзоос, биске кезик најыларыс эмезе тӧрӧӧндӧрис каткырыжып, керек дезе Агару Бичикти ӱренерине чаптыгын јетирердеҥ айабас (1 Петр 4:3, 4). Оныҥ учун кемле најылажатанын шӱӱп алар керек. Бис најыны Кудайды сӱӱп турган улустаҥ бедиреерис пе? Кудайдыҥ ойгор јасактарына багынарыс па? Эйе болзо, бис Сатананы тӧгӱнчи деп, анайда ок улус кӱч те айалгаларда Кудайга чындык артар аргалу деп кӧргӱзерис. (1 Коринфтегилерге 6:9, 10; 15:33 кычырыгар.)

Кудай улусты сӱӱп јат. Оныҥ учун ол кыйын-шыраны ла јаманды јоголтып салар деп алаҥзыбас керек. Кудайдыҥ јолы — јӱрӱмниҥ эҥ артык јолы деп бӱдӱп турган улус райда ӱргӱлјиге јӱрер. (Иоанн 3:16 кычырыгар.)