Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 7 УРОК

Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

1. Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

Нениҥ учун Иисус — эҥ јакшы Каан? (МАРК 1:40—42).

Кудайдыҥ Каандыгы — ол теҥеридеги башкару. Бу башкару кижиликтиҥ бастыра башкаруларын солып, Кудайдыҥ табын теҥериде чилеп, јерде де бӱдӱрип салар. Кудайдыҥ Каандыгы керегинде јар — сӱӱнчилӱ јар. Удабас бастыра јердиҥ ӱстинде јакшы башкару болор. Ол — Кудайдыҥ Каандыгы. Бу башкару јердеги ончо улусты бир албаты эдип бириктирип салар. (Даниил 2:44; Матфей 6:9, 10; 24:14 кычырыгар.)

Кажы ла каандыкта бойыныҥ кааны бар. Теҥеридеги Каандыктыҥ кааны — Кудайдыҥ Уулы Иисус. Оны Иегова бойы кӧстӧгӧн. (Ачылта 11:15 кычырыгар.)

«Кудайдыҥ Каандыгы ол не?» деген видеоны кӧрӱгер.

2. Нениҥ учун Иисус эҥ јакшы Каан?

Кудайдыҥ Уулы — эҥ јакшы Каан, нениҥ учун дезе ол чындык ла јалакай (Матфей 11:28—30). Анайда ок ол теҥеридеҥ башкарып турганынаҥ улам, улуска эҥ јакшы эдип болужарга сӱрекей јаан ийде-кӱчтӱ. Иисус тирилген кийнинеҥ, теҥериге кӧдӱрилип, Иегованыҥ оҥ јанына отурып алган (Еврейлерге 10:12, 13). Ӧй једе берерде, Кудай ого башкаратан јаҥ берген. (Даниил 7:13, 14 кычырыгар.)

3. Иисусла кожо кемдер башкарар?

Теҥериде Иисусла кожо, Кудайдыҥ Сӧзинде «агару улус» деп адалган улус башкарар (Даниил 7:27). Олорды Иегова бойы талдайт. Бу улустыҥ тоозына эҥ ле озо Иисустыҥ чындык элчилери кирген. «Агару улусты» — Кудайга чындык эр  ле ӱй улусты — јууры эмдиги кӱндерге јетире улалып јат. Олор Иисус чылап, теҥериге кӧскӧ кӧрӱнбес тындар болуп тирилет. (Иоанн 14:1—3; 1 Коринфтегилерге 15:42—44, ЈТ кычырыгар.)

Теҥериге канча кижи барар? Иисус олорды «ас ӱӱр» деп адаган (Лука 12:32). Олордыҥ тоозы 144 000. Бу улус Иисусла кожо јерле башкарар. (Ачылта 14:1 кычырыгар.)

4. Иисустыҥ башкарузы недеҥ башталган?

Кудайдыҥ Каандыгы 1914 јылдаҥ ала башкарып баштаган *. Иисус озо ло баштап Сатананы ла оныҥ кӧрмӧстӧрин јерге таштап ийген. Мынаҥ улам Сатана тыҥ атыйланып, кижиликке кӧп ачу-корон јетирет (Ачылта 12:7—10, 12). Оноҥ ло бери улус тыҥ шыралап јат. Ончо болуп турган јуу-чак, ачана-торо, оору-јобол, јерсилкиништер — Кудайдыҥ Каандыгы јууктап келгениниҥ «темдеги» болот. (Лука 21:7, 10, 11, 31 кычырыгар.)

5. Кудайдыҥ Каандыгы кандый алкыштар экелер?

Бастыра јердиҥ ӱстинде ӧдӱп турган јарлаар иштиҥ болужыла, Кудайдыҥ Каандыгы эмдиги ле ӧйдӧ ончо албатылардаҥ бир албаты эдип, кара-бајырт улусты јууп јат. Миллиондор тоолу јобош улус Иисус башкарып турган албатыныҥ тоозына кирип јат. Калју телекейди јоголтор тушта, Кудайдыҥ Каандыгы бу албатыны корулап алар. Оныҥ учун Кудайдыҥ Каандыгы башкарар ӧйдӧ јадарга турган улуска Иисустыҥ сӧзине уккур болорго ӱренип алар керек. (Ачылта 7:9, 14, 16, 17 кычырыгар.)

Христостыҥ Муҥјылдык башкарар ӧйинде, Кудайдыҥ кижиликке амадаганын Каандык бӱдӱрип салар. Анайып бастыра јер рай болуп калар. Мыныҥ кийнинеҥ Иисус Каандыкты Адазына берип ийер (1 Коринфтегилерге 15:24). Слер Кудайдыҥ Каандыгы керегинде кемге куучындаар эдигер? (Сарын 37:10, 11, 29 кычырыгар.)