Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 12 УРОК

Кудайга канайып јууктаар?

Кудайга канайып јууктаар?

1. Кудай ончо мӱргӱӱлдерди угат па?

Кудай улусты ого мӱргӱӱл ажыра јууктазын деп кӱӱнзейт (Сарын 65:2). Је ол кезик мӱргӱӱлдерди укпай јат. Темдектезе, ӱйине јаман баштанып турган эр кижиниҥ мӱргӱӱлдери каруу јок артардаҥ айабас (1 Петр 3:7). Јебрен ӧйдӧ Израиль албаты кедерлеп, јаман керектер эдип турарда, Кудай олордыҥ мӱргӱӱлдерин база укпай барган. Је ол кинчегин алынып турган улустыҥ мӱргӱӱлдерин угарга јаантайын белен. Оныҥ учун Кудайга мӱргӱӱрин сӱреен тыҥ баалап турар керек. (Исаия 1:15; 55:7 кычырыгар.)

«Кудай ончо мӱргӱӱлдерди угат па?» деген видеоны кӧрӱгер.

2. Канайып мӱргӱӱр керек?

Бис јӱк ле Иеговага мӱргӱӱр учурлу, нениҥ учун дезе ол бистиҥ Јайаачы ла сок јаҥыс чын Кудай (Матфей 4:10; 6:9). Је биске, ончобыс кинчектӱ болгоныстаҥ улам, Иисус Христос ажыра мӱргӱӱр керек. Нениҥ учун дезе ол бистиҥ кинчектерис учун јӱрӱмин берген (Иоанн 14:6). Је Иегова бисти ӱренип алган мӱргӱӱлдерле эмезе белен мӱргӱӱлдер кычырып мӱргӱзин деп кӱӱнзебей јат. Карын мӱргӱӱлдеристе ого бойыстыҥ санааларысты ла сезимдеристи айтсын деп кӱӱнзейт. (Матфей 6:7; Филиппыдагыларга 4:6, 7 кычырыгар.)

Бистиҥ Јайаачыбыс бойыстыҥ ичисте де мӱргӱгенисти угуп јат (1 Самуил 1:12, 13). Кудайга кандый ла ӧйдӧ мӱргӱӱрге јараар. Темдектезе, эртен тура, эҥирде, ажанар алдында, кӱчтер тушта мӱргӱзе јакшы болор эди. (Сарын 55:22; Матфей 15:36 кычырыгар.)

3. Христиандарга нениҥ учун кожо јуулыжып турар керек?

Кудайга јууктаарга јеҥил эмес, нениҥ учун дезе бис Кудайга бӱтпей, јерде рай болорына каткырыжып турган улустыҥ  ортозында јададыс (2 Тимофейге 3:1, 4; 2 Петр 3:3, 13). Оныҥ учун биске јуундагы ака-эјелерле јуулыжып, бой-бойысты оморкодор керек. (Еврейлерге 10:24, 25 кычырыгар.)

Кудайды сӱӱп турган улусла куучындашсаас, бис Кудайга јууктаарыс. Иегованыҥ Керечилериниҥ туштажулары — Кудайга бӱткенисти тыҥыдатан сӱреен јакшы арга. (Римдегилерге 1:11, 12 кычырыгар.)

4. Кудайга канайып јууктаар?

Анайда ок слер Кудайдыҥ Сӧзинеҥ билип алганаарды шӱӱп сананзаар, Иеговага јууктаарыгар. Оныҥ учун Кудайдыҥ керектерин, јасактарын ла айткан сӧстӧрин шӱӱп сананып туругар. Шӱӱп сананганы Иегованыҥ улу сӱӱжин ле ойгорын баалап турарга болужар. (Иисус Навин 1:8; Сарын 1:1—3 кычырыгар.)

Јӱк ле Кудайга бӱдӱп турган кижи ого јуук болор аргалу. Кудайга бӱдерин ӧзӱмге тӱҥейлеерге јараар: канайып ӧзӱм ӧссин деп, оны јаантайын сугарар керек, анайып ла Кудайга бӱдеристи јаантайын тыҥыдар керек. Оныҥ учун библиялык кандый бир ӱредӱге нениҥ учун бӱдӱп турганысты шӱӱп сананып туругар. (Матфей 4:4; Еврейлерге 11:1, 6 кычырыгар.)

5. Кудайга јууктаганы кандый туза берет?

Иегова, оны сӱӱп турган улусты кичееп јат. Бистиҥ бӱдеристи бузуп, ӱргӱлји јӱрӱмге ижемјибисти айрып салатан не ле немедеҥ Иегова бисти корулап јат (Сарын 91:1, 2, 7—10). Анайда ок су-кадыгыска каршу јетиретен ле бистиҥ сӱӱнчисти айрыйтан јӱрӱмнеҥ база корулайт. Айдарда, Иегова биске јӱрӱмниҥ эҥ јакшы јолыла јӱрерге болужат. (Сарын 73:27, 28; Иаков 4:4, 8 кычырыгар.)