Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 4 УРОК

Иисус Христос — ол кем?

Иисус Христос — ол кем?

1. Иисус кайдаҥ келген?

Улус Иисуска нениҥ учун тартылган? (МАТФЕЙ 11:29; МАРК 10:13—16).

Иисус кижи болуп јерге келердеҥ озо, теҥериде кӧскӧ кӧрӱнбес тын болуп јӱрген (Иоанн 8:23). Иисус Кудайдыҥ баштапкы јайааны болгон, арткан јайаандарын Иегова Иисусла кожо јайаган. Айдарда, Иегова јӱк ле Иисусты бойы јайаган (Иоанн 1:14, ЈТ). Анайда ок Иисус Кудайдыҥ јетирӱзин айдып турганы учун «Сӧс» деп адалган. (Укаа сӧстӧр 8:22, 23, 30; Колоссыдагыларга 1:15, 16 кычырыгар.)

2. Иисус јерге нениҥ учун келген?

Кудай бойыныҥ Уулыныҥ јӱрӱмин теҥеридеҥ иудей укту Мария деп кыстыҥ ичине кӧчӱрип салган. Ол кижиге барбаган кыс болгон. Оныҥ учун Иисуста јердеги ада болбогон (Лука 1:30—35). Иисус јерге нениҥ учун келген? 1) Улусты Кудай керегинде чындыкка ӱредерге, 2) Кудайдыҥ табын, керек дезе кӱч те айалгада канайып бӱдӱрерин кӧргӱзерге, 3) толо кемдӱ јӱрӱмин «толынты эдип» берерге. (Матфей 20:28 кычырыгар.)

3. Толынты нениҥ учун керек?

Толынты — кижини ӧлӱмнеҥ айрыырга тӧлӧлгӧн баа (Чыгыш 21:29, 30). Кудай улусты карып, божозын деп кӱӱнзебеген. Бис мыны кайдаҥ билерис? Кудай баштапкы кижини, Адамды, кинчек этсе, ӧлӧриҥ деп озолондыра айдып салган. Айдарда, Адам кинчек этпеген болзо, ол качан да божобос эди (Башталганы 2:16, 17; 5:5). Агару Бичикте айдылганыла болзо, ӧлӱм телекейге Адам ажыра «келген». Оныҥ учун оныҥ ончо бала-барказы кинчектӱ болуп, учы-учында божоп јат. Айдарда, биске Адамнаҥ энчиленип алган ӧлӱмнеҥ јайымдаларга толынты керек болот. (Римдегилерге 5:12; 6:23 кычырыгар.)

 Бисти ӧлӱмнеҥ јайымдаарга, толынтыны кем тӧлӧӧр аргалу? Качан кижи божоп калза, ол јӱк бойыныҥ кинчеги учун јӱрӱмин берет. Толо кемдӱ эмес улустыҥ кемизи де ӧскӧ улустыҥ кинчектери учун бойыныҥ јӱрӱмин берип болбос. (Сарын 49:7—9 кычырыгар.)

4. Иисус нениҥ учун божогон?

Иисус биске кӧрӧ, толо кемдӱ болгон. Ол качан да кинчек этпеген, оныҥ учун ол бойыныҥ кинчектери учун эмес, је улустыҥ кинчектери учун божогон. Кудай бис учун Уулыныҥ јӱрӱмин берип, биске сӱрекей јаан сӱӱжин кӧргӱскен. Анайда ок Иисус Адазыныҥ сӧзин угуп, бистиҥ кинчектерис учун јӱрӱмин бергениле, биске база сӱӱжин кӧргӱскен. (Иоанн 3:16; Римдегилерге 5:18, 19 кычырыгар.)

«Иисус нениҥ учун божогон?» деген видеоны кӧрӱгер.

5. Иисус бӱгӱнги кӱнде нени эдип јат?

Иисус јерде јӱрерде оору улусты јаскан, божогон улусты тиргискен ле шыралап јӱрген улуска болушкан. Анайып ол келер ӧйдӧ Кудайга уккур улуска нени эдерин кӧргӱскен (Матфей 15:30, 31; Иоанн 5:28). Иисус божоп каларда, Кудай оны кӧскӧ кӧрӱнбес тын эдип тиргизип алган (1 Петр 3:18). Оныҥ кийнинде, Иисус Кудайдыҥ оҥ јанына отурып, Адазы ого бастыра јерле башкаратан јаҥды берерин сакыган (Еврейлерге 10:12, 13). Бӱгӱнги кӱнде Иисус теҥериде каан болуп отурат, оныҥ ӱренчиктери дезе, бу сӱӱнчилӱ јарды јердиҥ ӱстине јарлап јат. (Даниил 7:13, 14; Матфей 24:14 кычырыгар.)

Удабас Иисус бойыныҥ башкарар јаҥын тузаланып, ончо кыйын-шыраны јоголтып, калју улустаҥ јерди арутап салар. Ого бӱдӱп, оныҥ сӧзин угуп турган улус јердиҥ ӱстинде, райда, јадар. (Сарын 37:9—11 кычырыгар.)