Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 14 УРОК

Кудайдыҥ организациязы кандый амадулу тӧзӧлгӧн?

Кудайдыҥ организациязы кандый амадулу тӧзӧлгӧн?

1. Кудай јебрен Израильди кандый амадулу тӧзӧгӧн?

Кудай патриарх Авраамныҥ бала-барказынаҥ бир албаты тӧзӧп, олорго јасактар берген. Бу албатыны ол «Израиль» деп адаган. Олор Кудайга чын бажырып, оныҥ јасактарын бӱдӱрип јӱрер учурлу болгон (Сарын 147:19, 20). Мынайып Кудайга кандый ла албаты келер аргалу болгон. (Башталганы 22:18 кычырыгар.)

Кудай Израиль албатыны бойыныҥ керечилери эдип талдап алган. Јебрен Израильдиҥ тӱӱкизин кӧрзӧ, Кудайдыҥ јасактарыла јӱргени сӱрекей ойгор болот (Јаҥды такыганы 4:6). Анайып, Израиль албатыны кӧрӱп турган ӧскӧ албатылар чындык Кудайга база бӱдер аргалу болгон. (Исаия 43:10, 12 кычырыгар.)

2. Кудай чындык христиандардыҥ јуунын кандый амадулу тӧзӧгӧн?

Је соондо, Израиль албаты Кудайдыҥ јарадузын јылыйтып саларда, Иегова олорды јектеп, христиан јуун тӧзӧгӧн (Матфей 21:43; 23:37, 38). Озогы ӧйлӧрдӧ Израильдиҥ албатызы Иегованыҥ керечилери болгон, бӱгӱнги кӱндерде дезе, чындык христиандар керечилер болот. (Апостолдордыҥ ижи 15:14, 17 кычырыгар.)

Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине бастыра албатыларга јарлазын ла ӱренчиктер белетезин деп, јакару берген (Матфей 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Бӱгӱнги кӱнде, бу телекейдиҥ јоголтыларыныҥ алдында, јарлаар иш, алдындагызына кӧрӧ, сӱрекей јаан ӧзӱм алынган. Баштапкы катап Иегова бастыра албатылардаҥ миллиондор тоолу улусты чындык бажырышка јууп алган (Ачылта 7:9, 10). Анайда ок чындык христиандар бой-бойына јӧмӧжип, бой-бойыныҥ кӱӱнин кӧдӱрип турзын деп, бир организация эдип тӧзӧлгӧн. Бастыра јердиҥ ӱстинде олор Агару Бичикти бир ле программала ӱренип јат. (Еврейлерге 10:24, 25 кычырыгар.)

 3. Эмдиги ӧйдиҥ Иегованыҥ Керечилериниҥ тӱӱкизи канайып башталган?

1870 јылдарда Агару Бичикти шиҥдеп турган јаан эмес бӧлӱк улус, узак чактарга ундылып калган библиялык чындыктарды бир кичинектеҥ јууп баштаган. Олор, Иисустыҥ христиан јуунды Каандык керегинде јар јарлалзын деп тӧзӧгӧнин билер болгон. Оныҥ учун олор бастыра јердиҥ ӱстине јарлап баштаган. 1931 јылда олор Иегованыҥ Керечилери деп аданган. (Апостолдордыҥ ижи 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42 кычырыгар.)

4. Иегованыҥ Керечилери канайып башкарылат?

Баштапкы чакта, башка-башка ороондордыҥ христиан јуундарын Башкару јӧп башкарган. Бу Башкару јӧп Иисусты — јуунныҥ Башчызы деп бӱткен (Апостолдордыҥ ижи 16:4, 5). Бӱгӱн Иегованыҥ Керечилеринде ченемелдӱ аксагалдардаҥ турган Башкару јӧп база бар. Башкару јӧп Иегованыҥ Керечилериниҥ филиалдарын башкарып јат. Филиалдарда Агару Бичикти ӱренетен бичиктер кӧчӱрилип, кепке базылат. Андый бичиктер 600-теҥ ажыра тилдерге белетелет. Анайып, Башкару јӧп, бастыра јердиҥ ӱстинде 100 муҥнаҥ кӧп јуундарга кирип турган христиандарга кӧгӱс ӱредӱ берер аргалу. Кажы ла јуунда кӧгӱзи тереҥ эр улус аксагалдар болуп иштейт. Олор јуунныҥ улузын акту јӱрегинеҥ кичееп јат. (1 Петр 5:2, 3 кычырыгар.)

Иегованыҥ Керечилери сӱӱнчилӱ јар јарлаарга ла ӱренчиктер белетеерге, бир организация эдип тӧзӧлгӧн. Бис элчилердеҥ тем алып, айылдар сайын јарлайдыс (Апостолдордыҥ ижи 20:20). Чындыкты акту кӱӱнинеҥ билип аларга турган улусла Агару Бичикле ӱредӱ баштайдыс. Је Иегованыҥ Керечилери јӱк ле организация эмес, бис сӱӱштӱ Адалу нак биле болодыс. Бис бой-бойысты ака-эјелердий кичееп јадыс (2 Фессалоникадагыларга 1:3). Иегованыҥ ишчилери Кудайдыҥ табын бӱдӱрерге ле улуска болужарга тӧзӧлгӧн болордо, бис јердиҥ ӱстинде эҥ ле ырысту биле болуп јадыс. (Сарын 33:12; Апостолдордыҥ ижи 20:35 кычырыгар.)