Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 6 УРОК

Божогон улуста кандый ижемји бар?

Божогон улуста кандый ижемји бар?

1. Божогон улусла не болор?

Иисуста Лазарь деп најы болгон. Ол Иерусалимниҥ јанында, Вифания деген јуртта јаткан. Је бир катап Лазарь тыҥ оорый береле, божоп калган. Иисус келерде, оныҥ божогоныныҥ тӧртинчи кӱни барып јатты. Је Иисус Марфала, Марияла кожо Лазарьдыҥ сӧӧгин јууп салган јерге барган. Јаан удабай анда кӧп улус јуулып келген. Бу улустыҥ кӧзинче Иисус Лазарьды тиргизип ийген. Сананып кӧрзӧӧр дӧ, Марфа ла Мария Лазарьдыҥ тирилгенин кӧрӱп, канайып тыҥ сӱӱнип јат! (Иоанн 11:21—24, 38—44 кычырыгар.)

Марфа божогон улус тирилер деп бӱткен. Јердеги јӱрӱмге Иегова олорды тиргизер деп, ол билер болгон. (Иов 14:14, 15 кычырыгар.)

2. Божогон улусла не болот?

Кудай Адамга мынайып айткан: «Тоозыннаҥ бӱткен бойыҥ ойто тоозын болуп каларыҥ» (БАШТАЛГАНЫ 3:19).

Кижи «јердиҥ тоозынынаҥ» јайалган (Башталганы 2:7; 3:19). Бис эт-каннаҥ турган улус. Оныҥ учун кижи божоп калза, кижинеҥ кандый да сӱне чыгып, анаҥ ары јӱрбей јат. Кижи божозо, оныҥ меези иштебей токтоп, сананатан аргазы јоголып калат. Темдектезе, Лазарь тирилип келеле, ӧлӱмниҥ кийнинеҥ јӱрӱм бар деп нени де куучындабаган, нениҥ учун дезе ӧлӱмниҥ кийнинде кандый да јӱрӱм јок. (Экклезиаст 9:5, 6, 10 кычырыгар.)

 Кудай улусты таамыда (ад) кыйнап турган ба? Агару Бичикте божогон улус нени де сеспей јат деп айдылат. Айдарда, отту таамы керегинде ӱредӱ — тӧгӱн ӱредӱ. Бу ӱредӱ Кудайды јамандап јат. Нениҥ учун дезе Кудайда, улусты кыйнаардаҥ болгой, андый јескинчилӱ санаа да болбогон. (Иеремия 7:31 кычырыгар.)

«Кижи божоп калза, не болуп турган?» деген видео.

3. Божогон улуста бисле куучындажар арга бар ба?

Божогон улус куучындабай да јат, укпай да јат (Сарын 115:17). Је божогон улустыҥ ӱниле куучынданып ийер аргалу калју ангелдер бар (Иуда 6). Оныҥ учун Иегова ӧлгӧн улусла куучындажарын бир де јаратпай јат. (Јаҥды такыганы 18:10, 11 кычырыгар.)

4. Кемдер тирилер?

Миллиондор тоолу улус тирилер. Керек дезе, Кудайды билбей, јаман керектер эткен улус база тирилер. (Сарын 37:29; Апостолдордыҥ ижи 24:15 кычырыгар.)

Тирилген улуска Кудай керегинде чынды билип алатан ла Иисуска бӱдӱп турганын кӧргӱзетен арга берилер (Ачылта 20:11—13). Олор Кудайдыҥ сӧзин бӱдӱрзе, јердеги райда ӱргӱлјиге јӱрер. (Иоанн 5:28, 29 кычырыгар.)

5. Тирилиш болорынаҥ Иегова керегинде нени билип аладыс?

Тирилиш болорынаҥ Иегованыҥ улу сӱӱжин ле јалакайын кӧрӧдис. Анайып ол бойыныҥ Уулын, Иисусты, бис учун јӱрӱмин берзин деп, јерге ийген. Мынаҥ улам бисте јердеги райда ӱргӱлјиге јадатан арга бар, а божогон улуста тирилетен арга бар. Божогон улус тирилзе, слер озо ло баштап кемге јолыгарга кӱӱнзейдигер? (Иоанн 3:16; Римдегилерге 6:23 кычырыгар.)