Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 15 УРОК

Иегова керегинде билгирлерди нениҥ учун оноҥ ло ары алар керек?

Иегова керегинде билгирлерди нениҥ учун оноҥ ло ары алар керек?

1. Агару Бичикти нениҥ учун оноҥ ло ары ӱренер керек?

Агару Бичиктиҥ тӧс ӱредӱлерин мынайып кыскарта кӧргӧни, Иеговага сӱӱжигерди тыҥыткан болор. Је сӱӱшти јаантайын тыҥыдар керек (1 Петр 2:2). Слер Кудай керегинде билгирлерди оноҥ ло ары алып, оныҥ Сӧзин ӱрензеер, ӱргӱлјиге јӱреригер. (Иоанн 17:3; Иуда 21 кычырыгар.)

Кудай керегинде канча ла кире кӧп билзеер, бӱдӱмјигер ончо ло кире тыҥ болор. Бӱдӱмји слерге Кудайга јараар эдип јӱрерге болужар (Еврейлерге 11:1, 6). Анайда ок кинчегерди алынып, јӱрӱмигерди солыырга кӱӱнзедер. (Апостолдордыҥ ижи 3:19 кычырыгар.)

2. Кудай керегинде билип алганаар улуска канайып болужар аргалу?

Слер Кудайла јуук колбуларлу болор аргалу

Билип алганаарды улуска куучындаар кӱӱнигер келер болор, не дезе, биске кажыбыска ла јакшы солундар куучындаарга јарап јат. Кудай керегинде билгирлерди оноҥ ло ары алып тура, бӱдӱмјигерди Агару Бичиктиҥ болужыла јартаарга ӱренип аларыгар. (Римдегилерге 10:13—15 кычырыгар.)

Кӧп улус сӱӱнчилӱ јарды озо баштап најыларына ла тӧрӧӧндӧрине куучындайт. Је куучындап тура, олорго тоомјылу баштаныгар. Улуска олордыҥ кудай јаҥы јастыра деп айтпагар. Карын Кудай улуска кандый ижемји берерге турганын куучындап беригер. Бого коштой, јаҥыс ла айткан сӧстӧрис эмес, је эткен керектерис канча киреге тузалу болот деп ундыбагар. (2 Тимофейге 2:24, 25 кычырыгар.)

3. Агару Бичикти ӱрензеер, Кудайла колбуларыгар кандый болуп калар?

Кудайдыҥ Сӧзин ӱренип турганаар Кудайга јууктаарга болужар. Соондо Кудайла јуук колбуларлу болуп, керек дезе оныҥ билезиниҥ тоозына да киреригер. (2 Коринфтегилерге 6:18 кычырыгар.)

 4. Кӧгӱс јанынаҥ оноҥ ло ары ӧзӧргӧ не болужар?

Кӧгӱс јанынаҥ ӧзӧргӧ турган болзоор, билгирлерди оноҥ ло ары алыгар (Еврейлерге 5:13, 14). Иегованыҥ Керечилериниҥ кажы-бирӱзин слерге «Агару Бичик неге ӱредет?» деген бичикле ӱредӱ ӧткӱрзин деп сурагар. Анайып, Кудайдыҥ Сӧзин канча ла кире јакшы билзеер, јӱрӱмигер ончо ло кире ырысту болор. (Сарын 1:1—3; 73:27, 28 кычырыгар.)

Сӱӱнчилӱ јарды ырысту Иегова Кудай айдат. Слер Кудайдыҥ билезине кожулзаар, Кудайга јуук болуп каларыгар (Еврейлерге 10:24, 25). Кудайды јакшы керектереерле сӱӱндирип турзаар, ӱргӱлји чын јӱрӱмге јууктап јадыгар. Айдарда, Кудайла колбулараарды тыҥыдыгар, нениҥ учун дезе јӱрӱмде оноҥ баалу не де јок! (1 Тимофейге 1:11, ЈТ; 6:19 кычырыгар.)