Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 3 УРОК

Агару Бичик Кудайдаҥ деп, бис кайдаҥ билерис?

Агару Бичик Кудайдаҥ деп, бис кайдаҥ билерис?

1. Агару Бичиктиҥ Чӱмдеечизи кем?

Агару Бичикте улус ӱргӱлјиге јердиҥ ӱстинде јӱрер деп, сӱӱнчилӱ јар бичилген (Сарын 37:29). Агару Бичик јаан эмес 66 бичиктеҥ турат. Оны Кудайга чындык јӱрген 40 кире эр кижи бичиген. Баштапкы беш бичикти 3 500 јыл кире кайра судурчы Моисей бичиген. Калганчы бичикти элчи Иоанн 1 900 јыл кире кайра бичиген. Бу бичикте кемниҥ санаа-шӱӱлтези бичилген? Кудай јетирӱлерди судурчыларына агару тыны ажыра берген (2 Самуил 23:2). Олор бойыныҥ санаа-шӱӱлтезин эмес, је Кудайдыҥ айтканын бичиген. Айдарда, Агару Бичиктиҥ Чӱмдеечизи — Иегова. (2 Тимофейге 3:16; 2 Петр 1:20, 21 кычырыгар.)

«Агару Бичиктиҥ Чӱмдеечизи кем?» деген видеоны кӧрӱгер.

2. Агару Бичик Кудайдаҥ деп, бис кайдаҥ билерис?

Агару Бичик Кудайдаҥ берилген бичик, нениҥ учун дезе анда келер ӧй керегинде судурлардыҥ оок-теек те јетирӱлери чике бичилип калган. Бир де кижи келер ӧй керегинде мынайып озолондыра айдып болбос (Иисус Навин 23:14). Јӱк ле Кӱчтӱдеҥ Кӱчтӱ Кудай кижиликти не сакып турганын чике јарт айдып берер аргалу. (Исаия 42:9; 46:10 кычырыгар.)

Кудайдаҥ берилген бичик аҥылу бичик болор керек эмес пе? Бӱгӱнги кӱнде Агару Бичик канча миллиардтар тоолу экземплярларга, јӱстер тоолу тилдерге кепке базылган. Бу сӱреен јебрен бичик те болзо, је наукага бӱткӱлинче келижип јат. Кайкамчылу немези, Агару Бичикти 40 кижи бичиген де болзо, анда бир де келишпестер јок *. Агару Бичикте айдылган ончо немедеҥ Кудайдыҥ сӱӱжи кӧрӱнет, анайда ок бу бичик улустыҥ јӱрӱмин эмдиге јетире јакшы јанына солып јат. Бу ончо немедеҥ, миллиондор тоолу улус, Агару Бичик — Кудайдыҥ Сӧзи деп бӱдӱмјиленип јат. (1 Фессалоникадагыларга 2:13 кычырыгар.)

«Агару Бичик Кудайдаҥ деп, бис кайдаҥ билерис?» деген видеоны кӧрӱгер.

 3. Агару Бичикте не керегинде айдылат?

Кудай сӱӱжинеҥ улам улуска сӱреен јакшы јӱрӱм белетеп салган. Бу сӱӱнчилӱ јар Агару Бичиктиҥ јаан учурлу темазы болот. Агару Бичикте кижиликтиҥ тӱӱкизиниҥ эҥ бажында улус јердеги райда јӱретен аргазын канайып јылыйтканы ла келер ӧйдӧ ойто јер канайып рай болуп калары айдылат. (Ачылта 21:4, 5 кычырыгар.)

Анайда ок Агару Бичикте јасактар, принциптер ле јӧптӧр бар. Бого коштой анда Кудайдыҥ кылык-јаҥын ачып турган сӱрекей кӧп учуралдар бичилген. Бу ончо неме бистиҥ Јайаачыбысты јакшы билип аларга болужат. Агару Бичикте Кудайдыҥ најызы болорго нени эдер керек деп јарталат. (Сарын 19:7, 11; Иаков 2:23; 4:8 кычырыгар.)

4. Агару Бичикти оҥдоорго нени эдер керек?

Агару Бичикти оҥдоорго слерге бу брошюра болужар. Мында Иисус Христостыҥ тузаланган эп-аргазы тузаланылат. Ол Агару Бичиктиҥ ӱлгерлерин цитировать эдип, јартап туратан. (Лука 24:27, 45 кычырыгар.)

Кудайдыҥ берген сӱӱнчилӱ јары сӱрекей јакшы! Је кезик улус бу јарды керексибей јат, а кем де кыртыштанып та јат. Је бу слерге буудак болбозын. Нениҥ учун дезе Кудай керегинде билгирлердеҥ слердиҥ ӱргӱлји јӱрӱмигер камаанду. (Иоанн 17:3 кычырыгар.)

 

^ 3 абз. «Книга для всех» деген брошюраны кӧрӱгер.