Тӧс материалдарга кӧчӧр

Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

Бу...

 • јӱректиҥ сезими бе?

 • теҥеридеги ырысту јӱрӱм бе?

 • теҥеридеги башкару ба?

 АГАРУ БИЧИК НЕНИ АЙДАТ

«Теҥериниҥ Кудайы качан да бузулбайтан каандык тургузар» (Даниил 2:44, Јаҥы телекейдиҥ кӧчӱрмези).

«Биске уул сыйлалган. Оныҥ јарындарына јайзаҥныҥ башкарузы салылар» (Исаия 9:6).

БУ СЛЕРГЕ КАНДЫЙ ТУЗА БЕРЕР АРГАЛУ

 • Слердиҥ јӱрӱмигерди јеҥилтетен чындык башкару (Исаия 48:17, 18).

 • Келер јаҥы телекейде бек су-кадык ла ырыс (Ачылта 21:3, 4).

 АГАРУ БИЧИКТИҤ АЙДЫП ТУРГАНЫНА БӰДЕРГЕ ЈАРААР БА?

Эйе, бого бӱдериниҥ кезик шылтактары:

 • Иисус Христос улуска Кудайдыҥ Каандыгы нени эдерин кӧргӱскен. Иисус бойыныҥ ӱренчиктерин Кудайдыҥ Каандыгы келзин ле јерде Кудайдыҥ табы бӱтсин деп мӱргӱӱрине ӱреткен (Матфей 6:9, 10). Каандыктыҥ Башкараачызы Иисус, бу мӱргӱӱлдиҥ каруузы канайып бӱдетенин јарт кӧргӱскен.

  Иисус јерде јӱрерде торолоп јӱргендерди азыраган, оору улусты јаскан, керек дезе божогон улусты тиргискен! (Матфей 15:29—38; Иоанн 11:38—44). Бу Кудайдыҥ Каандыгыныҥ албатызын сакып јаткан сӱрекей јараш јӱрӱмниҥ болотонын озолондыра кӧргӱскени болгон (Ачылта 11:15).

 • Кудайдыҥ Каандыгы јуук деп, телекейдеги айалга јарт кӧргӱзет. Каандык јерге амыр-энчӱни экелериниҥ алдында кижилик јуу-согуштаҥ, торолоштоҥ, јерсилкиништеҥ кыйналар деп Иисус озолодо айдып салган (Матфей 24:3, 7).

  Шак ла бу айалганы бис бӱгӱн кӧрӧдис. Мыныҥ учун, Кудайдыҥ Каандыгы бастыра телекейдиҥ кӱчтериниҥ аайына чыгар деп, бис бӱдӱмјилӱ болор аргалу.

 САНАНЫП КӦРӦР

Кудайдыҥ Каандыгы башкарза јӱрӱм кандый болор?

Агару Бичик бу суракка карууны САРЫНДА 37:29-та ла ИСАИЯДА 65:21—23-те берет.