Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 28 УРОК

Бистиҥ сайтта нени таап аларга јараар?

Бистиҥ сайтта нени таап аларга јараар?

Франция

Польша

Россия

Иисус Бойыныҥ ӱренчиктерине: «Јаркыныгар улус алдында анайып јарып турзын, олор ак кылынып јӱргенигерди кӧрӱп, Теҥеридеги Адагарды алказын» — деп айткан (Матфей 5:16). Бӱгӱнги кӱнде чындыктыҥ јаркыны эмдиги ӧйдиҥ технологияларыла, интернеттиҥ де болужыла јаркындалат. Бистиҥ интернет-ресурс Иегованыҥ Керечилериниҥ ӱредӱлери ле олордыҥ ижи керегинде билип алатан окылу јери болот. Анда нени таап аларга јараар?

Јаантайын берилип турган сурактардыҥ библиялык каруулары. Слер улуска токунал бербей турган учурлу сурактардыҥ карууларын таап алар аргалу. Темдектезе, «Кыйын-шыра јоголор бо?» ло «Божоп калган улус ойто јӱрер бе?» деп буклеттер анда 600-теҥ кӧп тилдерге бар. Бистиҥ интернет-ресурста 130-таҥ кӧп тилдерге «Јаҥы телекейдиҥ кӧчӱрмези» база бар, анайда ок Агару Бичикти ӱренерине белетелген бичиктер ле ай сайын чыгып турган брошюралар бар. Бу бичиктердиҥ кӧп сабазын онлайн кычырарга эмезе угарга јараар, анайда ок MP3, PDF эмезе EPUB форматтарга чыгарып аларга јараар. Керек дезе слер јилбиркеп турган кижиниҥ тилине кезик бӱктерди чаазынга чыгарып берер аргалу! Жестовый тилдердиҥ кӧп сабазында кӧрӱлме бичиктер бар. Анайда ок Агару Бичикти кееркедим кычырарын, библиялык тургузуларды ла амыраарына јараар јараш кӱӱни таап аларга јараар.

Иегованыҥ Керечилери керегинде чын јетирӱ. Интернет-ресурста калганчы солундар ла башка-башка ороондордо бистиҥ ижис керегинде кӧрӱлмелер бар, анайда ок ар-бӱткенниҥ тӱбеги тушта канайып болужып турганыс керегинде јетирӱлер бар. Керек дезе болотон курултайлар ла башка-башка ороондордо бистиҥ филиалдардыҥ сурулары керегинде јетирӱ таап аларга јараар.

Эмдиги ӧйдиҥ технологияларыныҥ болужыла чындыктыҥ јаркыны кандый ла јерлерге једет. Кажы ла континенттиҥ улузына, ол тоодо Антарктидада, библиялык ӱредӱлерле таныжып алар арга ачылган. Бис Кудайды мактаарга, бастыра јердиҥ ӱстине «Кайраканныҥ сӧзи ылтам тарказын» деп, мӱргӱп јадыбыс (2 Фессалоникадагыларга 3:1).

  • Бистиҥ интернет-ресурста улуска библиялык чындыкты билип аларга канайып болужат?

  • Слер бистиҥ интернет-ресурстаҥ нени билип аларга кӱӱнзейдер?