Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 11-ЧИ УРОК

Олор Иисус керегинде бичиген

Олор Иисус керегинде бичиген

Бу јурукта улусты кӧрӱп туруҥ ба?~ Бу Матфе́й, Марк, Лука́, Иоа́нн, Пётр, Иа́ков, Иу́да ла Па́вел. Бу эр улус Иисусла кожо бир ӧйдӧ јаткан, олор оныҥ јӱрӱми керегинде бичигендер. Олор керегинде кӧпти билип алак.

Бу улус керегинде сен нени билериҥ?

Бу эр улустыҥ ӱчӱзи элчилер болгон, олор Иисусла кожо јарлап иштеген. Бу ӱчӱниҥ ады-јолын билериҥ бе?~ Матфей, Иоанн ла Пётр. Матфей ле Иоанн элчилер Иисусты јакшы билген, олордыҥ кажызы ла Иисустыҥ  јӱрӱми керегинде бичик бичигендер. Элчи Иоанн Ачылта деген бичикти бичиген. Оноҥ ол Иоанныҥ Баштапкы, Экинчи ле Ӱчинчи самаразы деп адалып турган бичиктерди бичиди. Элчи Пётр Агару Бичикке кирген эки самара бичиген: олор Петрдыҥ Баштапкы ла Экинчи самаразы деп адалат. Бис Петрдыҥ экинчи самаразынаҥ Иегова теҥеридеҥ уулы керегинде: «Бу мениҥ сӱӱген уулым, Ондо мениҥ јакшылыкту табым!» — деп, айтканын билип аладыс.

Јуруктагы ӧскӧ улус бойыныҥ бичиктеринде Иисус керегинде база бичигендер. Олордыҥ бирӱзиниҥ ады Марк. Иисусты каруулга алганын, ол байла, бойыныҥ кӧзиле кӧргӧн болор. База бирӱзиниҥ ады Лука. Ол эмчи болгон. Ол байла Иисустыҥ божогон кийнинеҥ христиан болуп калган.

Јуруктагы эки бичиичи Иисустыҥ кичӱ карындаштары. Олордыҥ ады-јолын сен билериҥ бе?~ Олордыҥ ады Иаков ло Иуда. Озо баштап олор Иисуска бӱтпегендер. Керек дезе олор Оны аймап калган деп санандылар. Је оноҥ Иисуска бӱдӱп, христиандар болуп калдылар.

Јуруктагы калганчы бичиичи — Павел. Христиан јаҥду болордоҥ озо оныҥ ады Савл болгон. Ол христиандарды јаман кӧрӱп, олорго каршулу керектер эткен. Павел нениҥ учун христиан јаҥду болуп калганын сен билериҥ бе?~ Бир кӱн Павел јолдо барып јадарда, кенете теҥеринеҥ ӱн угулды. Бу Иисустыҥ ӱни болды. «Сен нениҥ учун меге бӱдӱп тургандарга јаман баштанадыҥ?» — деп, Ол Павелдеҥ сурады. Иисустыҥ бу сӧстӧри Павелди солынарга кӱӱнзетти, анайып ол христиан јаҥду болуп калды. Павел ри́мдегилерге бичилген самаранаҥ баштайла, евре́йлерге бичилген самарага јетире библиялык 14 бичик бичиген.

Бис Агару Бичикти кӱнӱҥ сайын кычырадыс, андый дезеҥ?~ Бис Агару Бичикти кычырып турзас, Иисус керегинде кӧптӧдӧ билип аладыс. Сен Иисус керегинде кӧптӧдӧ билерге кӱӱнзейдиҥ бе?~