Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Бу сурактардыҥ карууларын билип алыгар

Бу сурактардыҥ карууларын билип алыгар
  1. 1. Иегованыҥ ишчилерине кандый кӱндӱ эдилген? (Укаа 27:11)

  2. 2. Бис Иисустаҥ тем алып, Иегованыҥ јӱрегин канайып сӱӱндирер аргалу? (Иоанн 8:29)

  3. 3. Бис Иеговага иштеп, оны канайып сӱӱндирер аргалу? (Иоанн 15:8)

  4. 4. Бис бастыра јӱрӱмисле Иегованы канайып сӱӱндирер аргалу? (Иоанн 14:31; Еф. 6:1—4; Сар. 35:18; 1 Петр 2:12)

  5. 5. Биске кунукпаска ла кӱчтерди ле ченелтелерди ӧдӧргӧ не болужар? (Неем. 8:10)