Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

Иеговага сӱӱнигер

Иеговага сӱӱнигер

Сарын 32:11

 ЭРТЕН ТУРА

 • 9:40 Кӱӱ

 • 9:50 № 9 кожоҥ ло мӱргӱӱл

 • 10:00 Иеговага сӱӱнигер

 • 10:15 Кӱчтерде де сӱӱнчилӱ артадыс

 • 10:30 Кудайдыҥ ижинеҥ сӱӱнчи алыгар

 • 10:55 № 76 кожоҥ ло јарлар

 • 11:05 Јӱрегерди не де олјолотпозын

 • 11:35 Чӧҥӱрилериниҥ куучын-эрмеги

 • 12:05 № 51 кожоҥ

 ТАЛ ТӰШТИҤ КИЙНИНДЕ

 • 13:20 Кӱӱ

 • 13:30 № 111 кожоҥ

 • 13:35 Јарлаар иште болгон учуралдар

 • 13:45 «Каруулчы шибеениҥ» кыска ширтӱзи

 • 14:15 Ээчий турган куучын-эрмектер: Бу учуралдарда Иегова биске сӱӱнчи берет...

  • • ӱренчиктер белетеп турзаас

  • • ака-эјелериске болужып турзаас

  • • кӱчтерге табартсаас

 • 15:00 № 2 кожоҥ ло јарлар

 • 15:10 Иегованы јаантайын кӧрӱгер

 • 15:55 № 7 кожоҥ ло мӱргӱӱл