Тӧс материалдарга кӧчӧр

Библиотека

Агару Бичикке тӧзӧлгӧн библиотекала тузаланыгар. Калганчы чыккан «Каруулчы шибее» ле «Пробудитесь!» деген журналдарды ла тӧмӧнги оноҥ до ӧскӧ чыгармаларды онлайн кычырыгар эмезе чыгарып алыгар. Бистиҥ бичиктерди аудио бӱдӱмине кӧп тилдерге акча тӧлӧбӧзинеҥ угыгар. Видеороликтерди кӧп тилдерге, ол тоодо жестовый тилге кӧрӱгер ле чыгарып алыгар.

 

Журналдар

КАРУУЛЧЫ ШИБЕЕ (ӰРЕНЕТЕН ЧЫГАРМА)

Бичиктер ле брошюралар

Цифровой публикациялардагы эдилген кезик солунталар кепке чыккан чыгармаларда кӧргӱзилгелек болордоҥ айабас.

Кожулта материалдар

Онлайн-библиотека (opens new window)

Онлайн Агару Бичикти Иегованыҥ Керечилери чыгарган публикациялардыҥ болужыла шиҥдеп кӧрӱгер.