Тӧс материалдарга кӧчӧр

Јӱрӱм ле ӧлӱм

Јӱрӱм

Кудайдыҥ табыла болзо меге нени эдер керек?

Кудайдыҥ табыла меге нени эдер керек деп билерге, кандый бир кайкал эмезе кӧрӱлте эмезе теҥеринеҥ ӱн угатаны керек пе? Агару Бичик нени айдып турганын кӧрӱгер.