Тӧс материалдарга кӧчӧр

Нравственный нормалар

Алыжары ла биле

Агару Бичик биле ырысту болзын деп болужып турган ба?

Биле ырысту болзын деп миллиондор тоолу улустарга эмдиле болушкан Агару Бичиктиҥ јӧптӧри.

Агару Бичикте эр кижиле эр кижи эмезе ӱй кижиле ӱй кижи алыжары керегинде айдылат па?

Билениҥ Тӧзӧӧчизи биле канайып бек ле ырысту болорын јакшы билер.

Агару Бичик айрылыжарын јарадат па?

Кудай нени јарадып турганын ла нени јаратпай турганын кычырып алыгар.