Тӧс материалдарга кӧчӧр

Кыйын-шыра

Кыйын-шыра нениҥ учун андый кӧп?

Бистиҥ кыйын-шырабыста Кудай бурулу ба?

Кыйын-шыра бастыра улуска једижет, керек дезе Кудайдыҥ да јарадып турган улузына. Нениҥ учун?

Бастыра бистиҥ кыйын-шырабыста Дьявол бурулу ба?

Улус нениҥ учун шыралап турганын Агару Бичик јартап јат.

Бастыра телекейде амыр-энчӱге јединерге нениҥ учун кӱч болот?

Улустыҥ бастыра телекейде амыр-энчӱ тургузарга албаданганы калас болот. Мыныҥ кезик шылтактарын билип алыгар.

Кыйын-шыраны канай ӧдӱп чыгар

Хронический оорулу јӱрӱм — Агару Бичик болужар аргалу ба?

Эйе! Хронический оорула тартыжарга болужатан ӱч јӧп.

Кыйын-шыра токтоор

Кудайдыҥ Каандыгы нени эдер?

Кудай башкарза, јӱрӱм кандый болор деп билип алыгар.