Тӧс материалдарга кӧчӧр

Кудай

Кудай ол кем?

Кудай — ол јӱк ле тын јок ийде-кӱч пе?

Агару Бичикте Кудай бойыныҥ сӱреен јаан ийде-кӱчиле ончоны јайаган деп айдылат. Је ол бисти кичеейт пе?

Кудайдыҥ ады

Кудайда ады бар ба?

Кудайдыҥ ады кӧп кӧчӱрмелерде туштайт. Слерге Кудайга адыла баштанар керек пе?

Кудайдыҥ табы

Кудайдыҥ табыла болзо меге нени эдер керек?

Кудайдыҥ табыла меге нени эдер керек деп билерге, кандый бир кайкал эмезе кӧрӱлте эмезе теҥеринеҥ ӱн угатаны керек пе? Агару Бичик нени айдып турганын кӧрӱгер.

Бистиҥ кыйын-шырабыста Кудай бурулу ба?

Кыйын-шыра бастыра улуска једижет, керек дезе Кудайдыҥ да јарадып турган улузына. Нениҥ учун?