Тӧс материалдарга кӧчӧр

Кудайдыҥ Каандыгы

Кудайдыҥ Каандыгы ол не?

Кудайдыҥ Каандыгы бастыра башкарулардаҥ незиле артык деп билип алыгар.

Кудайдыҥ Каандыгы нени эдер?

Кудай башкарза, јӱрӱм кандый болор деп билип алыгар.