Тӧс материалдарга кӧчӧр

Библиялык сурактардыҥ каруулары

Агару Бичик чынынча неге ӱредет? Тӧмӧнги берилген бӧлӱктердеҥ суракты талдагар.

Агару Бичикти Иегованыҥ Керечилериле ӱренигер

Агару Бичикти нениҥ учун ӱренер керек?

Агару Бичик бастыра јердиҥ ӱстинде миллион тоолу улуска јӱрӱмниҥ эҥ ле учурлу сурактарыныҥ карууларын таап аларга болужат. Слерге ол база болушсын деп кӱӱнзейдеер бе?

Агару Бичикти ӱренери канайып ӧдӧт?

Иегованыҥ Керечилери бастыра јердиҥ ӱстинде Агару Бичикти ӱренерин акча тӧлӧбӧзинеҥ ӧткӱрип турганыла јарлу. Ӱредӱлер канайып ӧдӱп турганын кӧрӱгер.

Иегованыҥ Керечилерин слерге јолугып ийзин деп сурагар

Иегованыҥ Керечилериле Агару Бичикти шӱӱжигер эмезе Агару Бичикти акча тӧлӧбӧзинеҥ ӱренерин баштагар.