Magdiretso sa content

Mabuhi pa Baea it Uman ro mga Patay?

Mabuhi pa Baea it Uman ro mga Patay?

Mahambae mo baea . . .

  • huo?

  • indi?

  • siguro?

 ANO RO GINAHAMBAE IT BIBLIA

“Nagpati man ako nga pagabanhawon.”—Binuhatan 24:15, Ro Bag-o nga Kasugtanan—Ku Baeaan nga Biblia.

ANO RAYA PARA KIMO

Eugpay para sa namatay nga pinalangga.—2 Corinto 1:3, 4.

Owa eon it kahadlok sa kamatayon.—Hebreo 2:15.

Makaibahan it uman ro mga pinalangga nga namatay.—Juan 5:28, 29.

 MAPATIHAN GID BAEA NATON RO BIBLIA?

Huo, sa tatlo ka rason:

  • Gintuga it Dyos ro kabuhi. Si Jehova nga Dyos ro “ginhalinan it kabuhi” hambae it Biblia. (Salmo 36:9, NW; Binuhatan 17:24, 25) Imaw ro nagtao it kabuhi sa tanan nga tinuga ngani masarangan man nana ibalik ro kabuhi it mga namatay.

  • Ginbanhaw kato it Dyos ro mga tawo nga namatay. Ginasugid it Biblia ro waeo nga halimbawa it mga tawo—unga, magueang, eaki, bayi—nga nabuhi it uman iya sa eugta. May namatay it madali eang, ag may una man ap-at nga adlaw nga una sa eubnganan!—Juan 11:39-44.

  • Gusto gid rato it Dyos nga ubrahon it uman. Owa gid si Jehova naila it kamatayon; para kana kaaway ra. (1 Corinto 15:26) Gusto na gid nga dueaon rayang kaaway, ag ibalik ro kabuhi paagi sa pagkabanhaw. Ro mga namatay nga una sa anang painu-ino hay ginakahidlawan gid nana nga mabuhi it uman sa eugta.—Job 14:14, 15, NW.

 ISIPA RA

Ham-an nagagueang kita ag nagakamatay?

Ro Biblia may sabat sa ruyong pangutana sa GENESIS 3:17-19 ag ROMA 5:12.