Magdiretso sa content

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa table of contents

Mga Saksi ni Jehova

Inakeanon

Mayad Nga Balita Halin sa Dyos!

 Leksyon 4

Sin-o si Jesu-Cristo?

Sin-o si Jesu-Cristo?

1. Paano gintuga si Jesus ag siin imaw naghalin?

Ham-an madali paeapitan si Jesus?

MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Bukon it pareho ku mga tawo, nagkabuhi si Jesus sa eangit bilang espiritu nga persona bago imaw natawo iya sa eugta. (Juan 8:23) Imaw ro una nga gintuga it Dyos, ag nagbulig imaw sa pagtuga it iba pa nga mga butang. Imaw eang ro direkta nga gintuga ni Jehova, ngani ginatawag imaw nga “bugtong” nga Unga it Dyos. (Juan 1:14) Si Jesus nangin Tagahambae it Dyos, ngani ginatawag man imaw nga “ro Bisaea.”Basaha ro Hulubaton 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Ham-an nag-agto si Jesus iya sa eugta?

Ginpadaea it Dyos ra Unga sa eugta paagi sa pagsaylo ku anang kabuhi sa daeagang Hudiyo nga si Maria. Ngani owa it tawo nga ama si Jesus. (Lucas 1:30-35) Nag-agto si Jesus sa eugta agod (1) ituro ro kamatuoran parti sa Dyos, (2) magpakita katon it halimbawa kon paano obrahon ro kabubut-on it Dyos bisan may mga kalisdanan, ag (3) itao ro anang perpekto nga kabuhi bilang ‘pangtubos.’Basaha ro Mateo 20:28.

3. Ham-an kinahangean naton ro pangtubos?

Ro pangtubos hay ro ginabayad agod mahilway ro isaea ka tawo sa kamatayon. (Exodo 21:29, 30) Bukon it orihinal nga katuyuan ku Dyos para sa mga tawo ro paggueang ag kamatayon. Paano naton nasayran ra? Ginhambaean it Dyos ro unang tawo nga si Adan nga kon mag-obra imaw it ginatawag sa Biblia nga “saea,” mamatay imaw. Ngani kon owa konta nagpakasaea si Adan, owa konta imaw  namatay. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Ro Biblia naghambae nga ro kamatayon “nagsueod” sa kalibutan paagi kay Adan. Ngani, ginpasa ni Adan sa anang mga inapo ro saea ag ro silut nga kamatayon. Kinahangean naton ro pangtubos agod mahilway kita sa silut nga kamatayon nga ginpanubli naton kay Adan.Basaha ro Roma 5:12; 6:23.

Sin-o ro makabayad katon agod mahilway kita sa kamatayon? Kon mamatay kita, ro saea eang naton ro atong mabayran. Ro buko’t perpekto nga tawo indi makabayad sa saea it iba.Basaha ro Salmo 49:7-9.

4. Ham-an it namatay si Jesus?

Perpekto si Jesus, bukon it pareho katon. Ngani owa imaw namatay para sa anang saea tungod owa gid imaw it saea. Namatay imaw tungod sa saea it iba. Nagpakita ro Dyos it eabaw nga pagpalangga sa mga tawo kat ginpadaea na ra bugtong nga Unga agod mamatay para katon. Nagpakita man si Jesus it pagpalangga katon paagi sa pagsunod sa anang Ama ag pagtao it anang kabuhi para sa mga saea naton.Basaha ro Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

5. Ano ro ginaobra ni Jesus makaron?

Kat sa eugta pa si Jesus, nagpamayad imaw it may sakit, nagbanhaw it mga patay, ag nagbulig sa mga nagaantos. Ana nga ginpakita kon ano ra obrahon sa paeaabuton para sa mga masinueondon nga mga tawo. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Pagkamatay ni Jesus, ginbanhaw imaw it Dyos bilang isaea ka espiritu nga tinuga. (1 Pedro 3:18) Pagkatapos, naghueat si Jesus sa tuo it Dyos hasta nga gintao kana ni Jehova ro gahom bilang Hari sa bilog nga eugta. (Hebreo 10:12, 13) Nagahari eon makaron si Jesus sa eangit, ag daya ro mayad nga balita nga ginawali it anang mga sumueonod sa bilog nga kalibutan.Basaha ro Pahayag 11:15; Mateo 24:14.

Maeapit eon nga gamiton ni Jesus ra gahom bilang Hari agod tapuson ro tanan nga pag-antos ag mga kabangdanan kara. Ro tanan nga nagatuo kay Jesus ag nagatuman kana hay magakabuhi it dayon sa paraiso nga eugta.Basaha ro Salmo 37:9-11.