Magdiretso sa content

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa table of contents

Mga Saksi ni Jehova

Inakeanon

Mayad Nga Balita Halin sa Dyos!

 Leksyon 2

Sin-o ro Dyos?

Sin-o ro Dyos?

1. Ham-an kinahangean naton simbahon ro Dyos?

Ro matuod nga Dyos ro Manogtuga it tanan nga butang. Owa imaw it ginhalinan ag owa man imaw it katapusan. (Salmo 90:2) Imaw ro ginhalinan it mayad nga balita nga mabasa sa Biblia. (1 Timoteo 1:11) Tungod gintaw-an kita it kabuhi ku Dyos, kinahangean nga imaw eang ro atong simbahon.Basaha ro Pahayag 4:10.

2. Ano nga klase it persona ro Dyos ag ano ra personalidad?

Owa it tawo nga nakakita sa Dyos tungod Espiritu imaw. Mas eabaw gid imaw sa mga tinuga nga nagakabuhi iya sa eugta. (Juan 1:18; 4:24) Pero makita naton ro personalidad it Dyos sa mga butang nga anang gintuga. Halimbawa, makita naton ro gugma ag kaaeam it Dyos paagi sa eain-eain nga klase it mga prutas ag mga bueak. Ro kaeaparon it uniberso nagapamatuod it anang gahom.Basaha ro Roma 1:20.

Makatuon pa gid kita parti sa personalidad it Dyos paagi sa pagtuon it Biblia. Halimbawa, ginaturo kara kon ano ro mga gusto ag owa nagustuhi it Dyos, kon paano na ginatratar ro mga tawo, ag kon ano ra reaksyon sa eain-eain nga kahimtangan.Basaha ro Salmo 103:7-10.

3. May pangaean baea ro Dyos?

Ginhambae ni Jesus: “Ama namon nga una sa Eangit, dayawon ro imong Ngaean.” (Mateo 6:9) Bisan abo ro pagtawag sa Dyos, sambilog eang gid ra ngaean. Eain-eain ro pagmitlang kara sa kada linggwahe. Sa Inakeanon, ginamitlang ra nga “Jehova.” Pero ro iba, ginamitlang ra nga “Yahweh.”Basaha ro Salmo 83:18, New World Translation of the Holy Scriptures.

 Ginduea ro pangaean it Dyos sa abo nga bersyon it Biblia ag gin-islan ra it mga titulo nga Ginuo o Dyos. Pero kat ginsueat ro Biblia, mga 7,000 ka beses nga ginsambit ro ngaean it Dyos. Ginpakilaea ni Jesus sa mga tawo ro ngaean it Dyos kat nagaturo imaw parti kana.Basaha ro Juan 17:26.

4. Palangga baea kita ni Jehova?

Pareho ku mapinalanggaon nga ama, gahueag imaw para sa atong ikamayad

Mahambae baea naton nga owa kita ginapalangga it Dyos tungod nagaantos ro mga tawo? Hambae it iba, ginataw-an na kita it pag-antos agod testingan kita. Pero, bukon ron it matuod.Basaha ro Santiago 1:13.

Gintaw-an kita ku Dyos it kahilwayan sa pagpili. Ginagamit baea naton ra agod simbahon imaw? (Josue 24:15) Abo ro gusto mag-obra it maeain sa iba, ngani abo ro nagaantos. Nasubuan gid si Jehova nga makita rayang inhustisya.Basaha ro Genesis 6:5, 6.

Si Jehova hay Dyos nga nagapalangga gid katon. Gusto na nga mangin malipayon kita. Ngani madali lang nana dueaon ro tanan nga pag-antos ag ro mga nagaobra kara. Pero may rason gid imaw kon ham-an ginasugtan na ro pag-antos makaron. Sa Leksyon 8, matun-an naton ruyon nga mga rason.Basaha ro 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Paano kita makapaeapit sa Dyos?

Gusto it Dyos nga magpaeapit kita kana paagi sa pangamuyo. Interesado imaw sa kada isaea katon. (1 Juan 5:14) Handa imaw nga magpatawad. Nakita na nga gatinguha kita nga mag-obra it mayad bisan nagakasaea kita. Ngani, bisan bukon kita it perpekto, pwede gid kita makapaeapit kana.Basaha ro Salmo 103:12-14; Santiago 4:8.

Tungod si Jehova ro nagtao katon it kabuhi, kinahangean nga palanggaon naton imaw eabaw sa tanan. (Marcos 12:30) Mapakita mo nga palangga mo ro Dyos kon kilaeahon mo gid imaw ag nagatuman ka kana.Basaha ro 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.